Borgerlig splittring om järnvägssatsningar

Miljöminister Andreas Carlgren (c) vill nu öppet köra över statsminister Fredrik Reinfeldt (m) i frågan om satsningar på tågtrafiken. Carlgren vill öka kapaciteten på tågen med 50 procent, vilket skulle kosta cirka 136 miljarder kronor. Reinfeldt säger dock att detta är orealistiskt. Ordförande i trafikutskottet, Ibrahim Baylan, reagerar starkt på de dubbla budskapen:

 - Det är högst anmärkningsvärt att en fackminister undergräver statsministerns auktoritet på detta viset. Vad är det som gäller i denna fråga i hundramiljardersklassen? Vill regeringen, som vi, satsa på tågtrafiken, eller säger man stopp? Regeringens dubbla budskap skapar stor osäkerhet, inte minst bland alla de operatörer som nu inte får besked. Detta är ett tydligt tecken på bristande ledarskap från Fredrik Reinfeldts sida, säger Ibrahim Baylan.

 - Det är bra att Carlgren nu ansluter sig till oss som inser att klimatutmaningen kräver investeringar i tåg och järnväg. Snabba tågförbindelser är nödvändigt för att för att folk ska kunna pendla till jobb och studier på lite längre avstånd. Men är det regeringens linje?, undrar Baylan.

 - Här ser vi nu ett tydligt exempel på borgerlig splittring inför öppen ridå. Om det beror på stress på grund av det dåliga opinionsläget och ett ökat behov av partiprofilering, eller något annat, får andra bedöma. Det viktiga för min del, är att få besked från regeringen kring dessa viktiga infrastruktursatsningar. Regeringen är fortfarande mycket svag och splittrad när det gäller miljöprofileringen, säger Baylan.

För mer information:
Daniel Färm
pressekreterare
070-650 12 09

.

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut