Borgerligt nej till kunskapsgaranti!

Socialdemokraterna i Utbildningsutskottet har idag tagit ett utskottsinitiativ om att snabbehandla vår motion till riksdagen "Kunskapsgaranti - all undervisning ska vara icke- konfessionell och baseras på vetenskaplig grund?.
- Den borgerliga majoriteten i utskottet avslog vår begäran säger Marie Granlund (s), vice ordförande i utbildningsutskottet.

- Det är häpnadsväckande att borgarna tycker att det räcker att frågan lyfts in i skollagen som i bästa fall kommer till riksdagens bord 2009. Därigenom sviker regeringen de barn som idag går i skolor där all undervisning inte baseras på vetenskaplig grund. Hade regeringen velat behandla frågan snabbare så hade de kunnat. Hur många barn ska drabbas medan den borgerliga majoriteten drar ut på frågan?

- Det förslag som regeringen hastigt har kokat ihop är dessutom inte fullständigt. Skolverket måste även få ansvaret för att göra en helhetsbedömning av huvudmannens förutsättningar att leva upp till en allsidig undervisning. Det ska innefatta både förutsättningarna att leva upp till lagens krav på kvalité och huvudmannens förutsättningar att i praktiken följa de allmänna målen och värdegrunden som gäller för det offentliga skolväsendet avslutar Marie Granlund.

För mer information
Marie Granlund
Riksdagsledamot
070-530 42 44
marie.granlund@riksdagen.se

Carin Larsson
Pressekreterare
070-6770712
carin.larsson@riksdagen.se


.

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut