Bred förankring bakom samarbete med mp

Det är efter ett gediget grundarbete som vi socialdemokrater beslutat att samarbeta med miljöpartiet inför valet om två år. De som bidrar till att sprida bilden av att samarbetet inte diskuterats inom partiet, far med osanning. Dessutom har vi inte stängt dörren för vänsterpartiet, skriver sex ordförande för partidistrikten med bland andra Anna Johansson, Urban Ahlin, Mikael Damberg och Peter Hultqvist i Göteborgs Posten.  
 

Den senaste veckan har varit omvälvande i svensk politik. Vi socialdemokrater har tillsammans med miljöpartiet de gröna meddelat att vi fördjupar vårt samarbete och att vi avser att tillsammans bilda en koalitionsregering om vi får väljarnas förtroende efter valet 2010. Samtidigt fortsätter samtalen med vänsterpartiet. Detta är en stor förändring av det politiska landskapet i vårt land.
Förutom de korta perioder Sverige har haft borgerliga regeringar eller samlingsregering har vi socialdemokrater tagit ansvar i regeringsställning själva under stora delar av 1900-talet och början av 2000-talet. Med undantag för valet 1968 har vi innehaft regeringsmakten i minoritet och samarbetat i riksdagen för att få genomslag för regeringens politik. Detta har varit framgångsrikt för vårt land och byggt Sverige till en modern välfärdsnation med en stark industri.

Rådslag i partiet


Men svensk politik har förändrats. Efter att vi förlorade riksdagsvalet 2006 har vi under två års tid arbetat med breda rådslag i partiet. Det är en viktig process som involverar hela vår rörelse. Våra mål är tidlösa men varje tid kräver sina lösningar. Samma sak gäller formerna för bildandet av en ny regering. Vår partiledning har sedan valförlusten fört samtal med miljöpartiet och vänsterpartiet om hur vi kan fördjupa samarbetet mellan våra partier. I regeringsställning har våra partier tillsammans lagt fram 15 budgetar som vi lotsat genom riksdagen och vi har en lång erfarenhet av samarbete. Det finns mycket som är gemensamt men också några punkter där vi skiljer oss åt.

Bred förankring


Det har kommit att framställas i media som att vi socialdemokrater inte internt diskuterat det fördjupade samarbetet med miljöpartiet. Vi känner över huvud taget inte igen den bilden. De som bidrar till att sprida den i media far helt enkelt med osanning. Låt oss ta några exempel. Frågan om samarbetet har diskuterats vid åtta sammanträden i det verkställande utskottet (varav två internat) och vid fyra tillfällen i partistyrelsen. Vi distriktsordföranden har träffats tre gånger i frågan. Detta har skett med uppmaningen från partiledningen att mellan dessa tillfällen diskutera frågan i våra respektive distrikt. Partiledningen har dessutom träffat förstaombudsmännen i partidistrikten, haft en träff med LO:s styrelse och en träff med riksdagsgruppens styrelse och alla LO:s förbundsordföranden. Vår partiordföranden har utifrån dessa samtal fått ett tydligt mandat att fördjupa samarbetet med miljöpartiet.

Lite ödmjukhet, tack


Vi har svårt att tro att något annat parti skulle kunna visa upp en lika omfattande förankringsprocess. Det borgerliga samarbetet innan valet 2006 fördjupades allt som oftast via DN-debatt långt över huvudet på partiernas medlemmar. Deras budgetmotioner före valet spretade åt alla håll. Fortfarande är de djupt splittrade och handlingsförlamade i viktiga frågor som kärnkraften och Sveriges framtida energiförsörjning. Lite ödmjukhet från de borgerliga partierna hade kanske varit på sin plats. 

Kaos efter Bildt


I en diskussion vänner emellan är det viktig att vara uppriktig. Vi socialdemokrater har från början gjort klart hur vi ser på förutsättningarna för en samarbetsregering efter nästa val. Vår utgångspunkt är att svensk ekonomi hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Efter att vi som parti tog ansvar under 1990-talskrisen och även fick städa upp efter det budgetkaos som regeringen Bildt lämnade efter sig vet vi allt för väl vad som händer om man inte sköter ekonomin. Utan ordning och reda i statens finanser finns mindre pengar till sjukvård, skola och omsorgen och barn och äldre. Då går det inte att investera i trygghet och framgång.

Felriktad v-kritik


De ramar för den ekonomiska politiken som sattes upp efter 1990-talskrisen; oberoende Riksbank, budgetlag, utgiftstak och saldomål är viktiga fundament för att Sverige inte ska riskera hamna i en liknande situation igen. Vi socialdemokrater kommer inte att sätta oss i en regering där inte alla partier är överens om dessa fundament. Detta är de förutsättningar som gäller och vi har varit mycket tydliga på denna punkt. Än så länge har vänsterpartiet valt att ställa sig vid sidan om. Så sent som i årets budgetmotion ägnar vänsterpartiet arton sidor till att kritisera de ekonomiska ramverken. 

Dörren står öppen


Detta har i media framställts som att vi stängt dörren. Det har vi inte, men vänsterpartiet måste bestämma sig om de vill gå in genom dörren eller inte.
Nu kommer samarbetet med miljöpartiet fördjupas och dörren står öppen för vänsterpartiet. De röda och gröna argumenten kommer att brytas mot varandra, sammanföras och skapa något nytt, något gemensamt. Vänsterpartiet har hittills valt att stå utanför. För oss är de ekonomiska ramverken grundläggande. Om vänsterpartiet vill gå in genom den öppna dörren återstår att se.

Anna Johansson
Göteborgs partidistrikt
Urban Ahlin
Skaraborgs partidistrikt
Jens Nilsson
Jämtlands partidistrikt
Mikael Damberg
Stockholms läns partidistrikt
Peter Hultqvist
Dalarnas partidistrikt
Elvy Söderström
Västernorrlands partidistrikt

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut