En förklaring av utgiftstaken - svar på regeringens lögner

Maud Olofsson och Göran Hägglund har de senaste dagarna påstått att socialdemokraterna bryter mot utgiftstaken. Det stämmer inte. Reglerna är mycket tydliga: oppositionen får lägga sina egna utgiftstak.

Så här står det på riksdagens hemsida: 

“Oppositionspartierna redovisar i motioner sina motförslag till regeringens budgetförslag. De brukar lämna in särskilda ekonomisk-politiska motioner där de ger en samlad presentation av sina budgetalternativ. 

Partierna talar om hur högt de tycker att utgiftstaket ska vara och hur de vill fördela utgifterna på olika utgiftsområden”. 

Dessa regler har de senaste dagarna bekräftats av Per Molander, en av arkitekterna bakom budgetlagen.  

Trots att Maud Olofsson och Göran Hägglund känner till reglerna fortsätter de med sina påståenden. Detta är ett klassiskt exempel på negative campaigning. Ännu mer flagrant blir det när regeringens egna oppositionsbudgetar studeras. Ett exempel är moderaterna:

Hösten 2004 fastställde riksdagen utgiftstaket för 2006 till 907 miljarder kronor (Budgetpropositionen för 2005, volym 1, sid 94).

Hösten 2005 föreslog moderaterna ett utgiftstak för 2006 på 935 miljarder kronor  – det vill säga ett utgiftstak som var 28 miljarder kronor högre än den nivå som riksdagen redan hade fastställt ett år tidigare (Moderaternas budgetmotion ”Politik för arbete och välfärd”, 2005/06:Fi240, sid 105). 

Samma höst föreslog även centerpartiet ett annat utgiftstak för 2006 än det som riksdagen fattat beslut om (Centerpartiets ekonomiska motion hösten 2005, 2005/06:Fi243).

Sanningen är alltså att oppositionen får lägga egna förslag till utgiftstak.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut