Nu krävs en annan politik

Artikel publicerad i Aftonbladet den 7 oktober

Under många år har den generella välfärdspolitiken byggts upp utifrån att alla ska ha rätt till trygghet oavsett inkomst, ålder eller social ställning. Välfärdens delar hänger samman – den som är sjuk behöver både sjukvård av hög kvalitet och en inkomstrelaterad sjukförsäkring. Föräldrar behöver både en dagisplats och en flexibel föräldraförsäkring.

Sedan valet har flera trygghetsförsäkringar försämrats kraftigt. Många sjuksköterskor, lärare och byggnadsarbetare får inte längre 80 procent av sin tidigare lön i ersättning när de är sjuka eller tar hand om sina sjuka barn. Dessutom har långtidssjukskrivna fått sin ersättningsnivå sänkt till 75 procent, och långtidsarbetslösa till 65 procent. Under 2010 kommer fler och fler att utförsäkras från trygghetsförsäkringarna. 33 000 personer kommer att bli av med sin sjukpenning. De personer som utförsäkras har nått den sista länken i regeringens så kallade rehabiliteringskedja - i praktiken bara en utsorteringskedja. Den innebär att allt ansvar för rehabilitering har lyfts ifrån arbetsgivarna utan att någon annan axlar ansvaret i stället.

Efter en viss tid tar sjukpenningen slut – även om man fortfarande är sjuk. Då blir man utförsäkrad och inkomsttryggheten är borta. Återstår gör kommunernas socialkontor. Regeringen möter inte denna våg av utförsäkring med några aktiva insatser, som rehabilitering eller yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Redan i dag ökar socialbidragen i drygt hälften av landets kommuner. Nu visar också regeringens egna prognoser att socialbidragen kommer att öka varje år fram till 2011.

Nu krävs en annan politik.

1. Tryggare sjukförsäkring

För att öka tryggheten för dem som blir sjuka eller tar hand om sjuka barn, kommer vi i vår budgetmotion att föreslå att taket i sjukpenningen successivt ska höjas. Förändringen kommer att innebära att alla får 80 procent i sjukpenning på inkomster upp till 37 000 kronor i månaden. Dessutom kommer vi att föreslå att ersättningsnivån i sjukpenningen höjs, så att även de som har varit sjuka i mer än ett år får 80 procent i ersättning.

2. Jobblyft

Många sjukskrivna behöver byta yrke för att kunna återgå i arbete – men kan ha svårt att få nytt jobb i branscher där de tidigare inte har någon yrkeserfarenhet. Vi kommer i vår budgetmotion att ha med ett jobblyft som ger företag och organisationer som anställer den som har varit arbetslös eller sjukskriven en längre tid ett skatteavdrag på upp till två tredjedelar av lönen.

3. Rehabiliteringsmiljard

För att den som är sjuk ska kunna komma tillbaka i arbete krävs ofta rehabilitering. Hela ansvaret kan inte vila på den sjukskrivne om rehabiliteringen ska lyckas – också arbetsgivarna, den sjukskrivande läkaren och Försäkringskassan ska ta ett stort ansvar. Vi satsar en miljard kronor i tre år i vår budgetmotion för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vi vet att många människor har hamnat mellan stolarna mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi vill därför pröva ett nytt arbetssätt där den enskilde ska erbjudas en personlig handlingsplan och en personlig coach, som ser till att man får individuellt anpassade åtgärder – oavsett om det är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller någon annan som sedan utför dem. Systemskiftet i välfärden är omfattande. Regeringens så kallade arbetslinje är ingen arbetslinje – den är en socialbidragslinje. Vi vill ha en verklig arbetslinje som investerar i människors kraft, och en välfärd som omfattar alla.

Mona Sahlin

Thomas Östros

Veronica Palm
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut