- Vi ska ständigt vara på tårna i samhällskritiken

Arbetarrörelsens Ekonomiska Råd presenterade sin första delrapport i Låginkomstutredningen vid ett seminarium som hölls på Sveavägen 68. På plats för att kommentera rapporten ur olika perspektiv fanns Joakim Palme från Institutet för framtidsstudier, Katrine Kielos från Arenagruppen och Stig-Björn Ljunggren, statsvetare. Med vid seminariet var också socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin.

Den första delrapporten handlar om hur inkomstfördelningen har utvecklats under senare år. Rapporten visar att de ökade klyftorna främst beror på att höginkomsttagarna har dragit ifrån, men också att ett antal grupper, inte minst ensamstående mammor, släpar efter.

Joakim Palme inledde paneldiskussion och pratade utifrån sitt perspektiv om hur klyftorna ökat i samhället. Han menade att det blivit bättre för alla under 2000-talet, men att ojämlikheten - inte klyftorna - har ökat. Fler kan försörja sig på eget arbete nu än sedan mitten av 90-talet.

Katrines Kielos ingång var det feministiska perspektivitet, något som rapporten också synliggör i sin genomgång av kvinnors lönenivå i jämförelse med männens. Hon menade att socialdemokratin måste hitta nya begrepp för att ta sig an frågan om jämställdhet, för att på nytt väcka debatt i frågan.

Sist ut var Stig-Björn Ljunggren, som pratade utifrån att de som har de högsta inkomsterna fått det ännu bättre under de senaste åren och vad det kan leda till.

Rapporten är tänkt som ett avstamp i en diskussion kring frågor om jämlikhet och jämställdhet mellan människor med olika inkomster, klass och kön. Mona Sahlin sammanfattade diskussionen och betonade vikten av att socialdemokraterna måste våga och vilja förändring, vårda den så viktiga samhällskritiken och aldrig hamna i att försvara systemen utan se människan bakom.  

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut