En ny politik för entreprenörskap och företagande

(Artikeln finns publicerad på DN Debatt den 3 april 2008)

Socialdemokraternas jobbrådslag presenterar en ny politik för entreprenörskap och företagande. Astudillo, Österberg och Pettersson skriver i dag på DN Debatt om den nya politken, om likvärdiga villkor för företagare och om gemensam trygghet .

Socialdemokraternas jobbrådslag presenterar en ny politik för entreprenörskap och företagande. En Trygghetsgaranti bör införas för företagare. Följande principer ska ligga till grund för den: Villkoren för den som går från anställning till företagande ska förbättras. Det ska bli enklare för företagare att komma tillbaka från arbetslöshet. Och företagare ska ha likvärdiga villkor i socialförsäkringssystemen. Förslagen bygger på samtal med Företagarna.

Framtidens välstånd kommer att byggas i fler och mindre företag. Tjänstesektorn växer och där är de små företagen vanligare än i den tillverkande industrin. Samtidigt öppnar informationstekniken ständigt nya möjligheter. Fler kommer att välja att vara företagare i Sverige. Det ställer nya krav på den trygghet som samhället erbjuder. Därför har socialdemokraternas Rådslag Jobb fört konstruktiva samtal med Företagarna för att utveckla vår politik för entreprenörskap och företagande.

Det är bra att fler människor tar möjligheten att försöka förverkliga sina drömmar genom företagande. Det är förknippat med möjligheter till vinst som anställda inte kan få, men också risker som anställda inte möter. En bra politik måste hitta den rätta balansen av möjligheter och risker för både anställda och företagare på svensk arbetsmarknad.

Vi har tagit intryck av våra samtal med Företagarna. Vi vill därför inrätta en Trygghetsgaranti för företagare. Följande principer ska ligga till grund för denna: Villkoren för den som går från anställning till företagande ska förbättras. Det ska bli enklare för företagare att komma tillbaka från arbetslöshet. Och företagare ska ha likvärdiga villkor i socialförsäkringssystemen.

Underlätta övergången till företagande. Vi vill att fler människor ska våga ta steget och förverkliga sina idéer som företagare. Vi tror att det berikar dem och deras omgivning. Otrygghetsgapet mellan anställning och företagande måste överbryggas. Därför bör särskilda regler gälla för företagare då de startar upp. Ersättningarna från socialförsäkringarna ska kunna basera sig på inkomsten från en föregående anställning under en längre period än idag.

Många kombinerar idag anställning och företagande. En förklaring kan vara att den anställde inte helt vågar släppa den trygghet som en anställning innebär. Därmed kan man inte heller ägna tillräcklig energi åt företaget, som därför inte utvecklas på bästa sätt. Vi vill att fler ska kunna ägna sig helt åt sitt företagande. Därför bör de som kombinerar anställning och företagande under en övergångsperiod få del av ett riskkapitalstöd som ger dem möjlighet att utveckla ett heltidsföretag.

Förenklad återgång till företagande. En företagare blir arbetslös när den egna verksamheten inte längre kan drivas aktivt. Företaget läggs då ned helt eller så vilar det en gång. Vilande ger företagaren en chans att återgå till sin verksamhet. Vi vill ge företagare ytterligare en möjlighet. Företaget ska kunna vila två gånger.

Företagare som har vilande verksamhet får idag inte ägna sig åt denna alls. Det innebär att de som vill kunna fortsätta driva egen verksamhet tvingas byta bransch – medan andra arbetslösa kan få Starta Eget-bidrag inom branschen. Det vill vi ändra på. Företagare som varit arbetslösa en längre tid bör en gång kunna få del av ett Starta-Återstöd - en andra chans för företagare. Då kan de ägna sig åt sin gamla verksamhet.

Likvärdiga villkor för företagare. Som alla andra blir företagare sjuka, arbetslösa och får barn. Företagare har samma behov av inkomsttrygghet som anställda. Många företagare upplever emellertid att de inte har möjlighet att vara frånvarande från sin firma. Deras eget arbete är grunden för företagets fortlevnad. Därför måste inkomstförsäkringarna anpassas ytterligare efter företagares behov.

Vi vill vidare att företagarens faktiska inkomst ska få en större relevans för ersättningen vid sjukdom och föräldraskap. Idag begränsas företagares ersättning av ersättningen hos en anställd med liknande arbetsuppgifter. Detta system med jämförelseinkomster är oförutsägbart. Tryggheten ökar för den enskilde om den egna inkomsten i stället ligger till grund för utbetalningarna. Då lönar det sig dessutom bättre att gå upp i lön. Därför ska jämförelseinkomster inte längre begränsa företagares sjukpenning.

Socialförsäkringarna ska täcka inkomstbortfall. Men en företagare har kvar de fasta kostnaderna i rörelsen när han eller hon inte arbetar. Därför tecknar många företagare privata stilleståndsförsäkringar – som täcker mer än inkomstbortfallet. Samhället bör stödja företagare som tecknar sådana försäkringar.

Vi är överens med Företagarna om att Sverige utvecklas bättre i samverkan än i konflikt och vi har mycket att lära av varandra. Men vi är inte överens om hela politiken. Företagarna strävar efter att etablera fler särlösningar för företagares trygghet. Det är inte vår politik. Tvärtom. Välfärd bygger på att alla bidrar till den gemensamma tryggheten - och också att alla får del av den.


Luciano Astudillo, ordförande jobbrådslaget
Sven-Erik Österberg, ordförande jobbrådslaget
Lars-Olof Pettersson, tidigare utredare av företagares inkomsttrygghet

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut