En ny solidaritetspolitik

- Vår värdegrund är solidaritet med de utsatta och förtryckta och målet är fattigdomsbekämpning. Kent Härstedt, biståndspolitisk talesperson (s), presenterade en delrapport från socialdemokraternas rådslag Vår Värld.

- Vi vill medverka till att först halvera och sedan utrota fattigdomen. Med den regering vi har nu känns det som att vi ibland gynnar svenska intressen, sa Kent Härstedt vid pressträffen den 9 september. - Vår utgångspunkt är demokrati, mänskliga rättigheter och samhällsstyrning.

- Vi vill satsa på jämställdhet, dvs respekt för alla människor. Tyngdpunkten ska läggas på ökad möjlighet till utbildning och bättre hälsa för kvinnor.

- Miljö och klimat är en annan viktig del. Vi saknar att man trycker på dessa i svensk utvecklingspolitik. Vi vill att ha kraftsamling och en ordentlig redovisning av vad vi gör på miljöområdet. Vi måste bli mycket tydligare.

- Konfliktförebyggande åtgärder är en fråga jag själv brinner för. En del länder skulle kunna utvecklas snabbt om de fick leva i fred, t ex Sri Lanka. Vi vill att Sverige ska medverka i medlingsuppdrag, sa Kent Härstedt.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut