En stark och trygg a-kassa är grunden

(Artikel publicerad i Arbetarbladet den 5 december 2007)

Idag besöker jag Norrsundet. Jag vill vara på plats, också där det finns problem. 

En företagsnedläggning är alltid en kris. Det är klart att människor blir förtvivlade när ortens sysselsättning och den egna försörjningen är hotad. Då är det vår uppgift som politiker att finnas till hands och vara där. Men var är näringsminister Maud Olofsson idag? 

Vi vill alla att nya företag ska startas, växa och anställa fler. Men bland sker det omvända - företag flyttar, lägger ner eller krymper verksamheten. På dagens globaliserade marknad är konkurrensen stor och omställningstakten hög. Vi kan inte ändra på det, men för oss politiker finns det en mycket viktig slutsats att dra: När omställningstakten är hög måste omställningstryggheten också vara hög!

En stark och trygg a-kassa är grunden. Vi socialdemokrater tycker att den ska motsvara 80 procent av lönen för de allra flesta. Poängen med en stark a-kassa är att människor mitt i en förändringsprocess ska kunna koncentrera sig på det viktigaste – att söka ett nytt lämpligt jobb, komplettera sin utbildning eller starta egen verksamhet. Dagens kraftigt försämrade a-kassa driver människor mot närmaste nödutgång. Sverige förlorar på det. Vi förlorar i produktivitet och tillväxt när människor inte får användning för sina kunskaper .

Vad Sverige behöver är inte en politik för fler desperata arbetslösa. Vi behöver fler jobb att söka och större trygghet på vägen mellan gammalt och nytt. Därför lovar vi socialdemokrater att reparera a-kassan om vi vinner 2010 års val.

Fler jobb, och jobb som stannar kvar, kräver goda villkor för företagen - och inte minst för basindustrin. Vi socialdemokrater vet av många års erfarenhet att det behövs samverkan mellan näringsliv, stat och kommun. Det behövs en stabil och långsiktig energipolitik och fortsatt arbete med de framgångsrika branschavtalen.

Fler i arbete kräver också fler chanser till utbildning – inte färre. Regeringen har skurit ner komvux, i princip bantat bort de arbetsmarknadspolitiska utbildningarna och stoppat högskoleutbyggnaden. Vad som behövs är det motsatta. Vi vet att utbildningsnivå är starkt kopplad till möjligheten att få ett jobb. Det måste vara möjligt för alla att återkommande i livet fylla på sina kunskaper eller komplettera för att byta inriktning. Annars kommer varje industrinedläggning eller varje företagsflytt att bli ett trauma – både för de individer som förlorar jobbet och de orter där omställningen sker. Ingen vinner på att färre kommer med på framtidens arbetsmarknad.

I Norrsundet kom nyheten om eventuell nedläggning som en blixt från klar himmel. Anläggningen är inte olönsam, tvärtom. Men nu står de anställda ändå där inför hotet om arbetslöshet. Det finns mycket Maud Olofsson kan göra. Jag har nämnt en hel rad åtgärder. Det är också viktigt att dialogen mellan företagsledning, facket, kommunen och staten fungerar i sådana här situationer. Alla som är berörda måste få känna att alla fakta finns på bordet. Så utse en förhandlingsman från regeringen som kan få börja jobba direkt.

Vad är regeringens besked till dem som ser framför sig en längre period med försämrad a-kassa? Och hur ska jobben komma till Norrsundet om industrin läggs ner? Eller ska familjerna splittras och flyttlassen gå? Är det så hela Sverige byggs starkare för framtiden?

Nej, Sverige tjänar på rättvisa. Det är trygga människor som förmår möta förändringar med framtidstron i behåll och som kan vända kris till utveckling.


Mona Sahlin

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut