Enighet om demokratiska spelregler

Efter fyra års arbete lämnade grundlagsutredningen i dag sitt förslag  till reformerad grundlag.

- Vi är nöjda. Från socialdemokratisk sida hoppas vi nu ha lagt fast de demokratiska spelreglerna för lång tid framöver, säger Morgan Johansson, en av (s)-ledamöterna i grundlagsutredningen.

Morgan Johansson en av fyra s-ledamöter i grundlagsutredningen.Samtliga sju partier står bakom förslagen, som skall kunna genomföras efter 2010 års val, och som bl a innebär att:

1. Valdagen infaller en vecka tidigare än idag. (Så att en ny regering får lite mer tid att ta fram ett förslag till statsbudget.)

2.  Den kommunala skatteutjämningen skrivs in i den nya regeringsformen. Eftersom utjämningssystemet är av avgörande betydelse för att alla kommuner ska klara en hög kvalitet i välfärden har frågan varit av stor vikt för socialdemokraterna. Borgerliga företrädare har attackerat systemet med argumentet att det inte skulle vara grundlagsenligt. Nu faller det.

3. Vi håller fast vid den gemensamma valdagen – vilket är av stor betydelse för ett högt valdeltagande. Vi behåller också spärren i personvalet vilket bl a är viktigt för de politiska partiernas roll och verksamhet: I dag är spärren 5 procent i kommunal- och landstingsval samt i Europaparlamentsvalet. Spärren i riksdagsval ligger idag på 8 procent men läggs även den på 5 procent fr o m valet 2014.

4. Vi ersätter det s k uppenbarhetsrekvisitet med en hänvisning till folksuveränitetsprincipen. I klartext betyder det att idén om en författningsdomstol – som sätter juridiken över politiken – avvisas.

5. Efter varje val genomförs en statsministeromröstning som en markering av att hon/han tolereras av den nya riksdagen.

6. Det skapas en möjlighet att i vissa fall genomföra extra val i kommunerna.

7. Det s k folkinitiativet när det gäller kommunala folkomröstningar stärks.

8. Hela grundlagen har gjorts könsneutral; hittills har den varit skriven i ”han”-form nu omfattar den både kvinnor och män!

- För oss har det varit viktigast att slå vakt om folkstyret och om ett högt valdeltagande. Folket skall kunna ställa beslutsfattare till ansvar i val, det går ju inte om makten över politiska frågor överlåts till domstolar. Så många som möjligt ska känna sig företrädda i de demokratiska församlingarna.

- Vi har också hållit fast vid att det måste gå att styra Sverige också i orostider; det måste vara enkelt att forma starka regeringar.

- Att vi kunnat enas om detta mellan samtliga sju riksdagspartier är samtidigt mycket bra. Det är mycket vi är oense om mellan partierna. Och det är bra med tydliga alternativ och tuffa debatter. Men när det gäller demokratins grundläggande spelregler måste man kunna hitta överenskommelser som håller under lång tid, säger Morgan Johansson, riksdagsledamot och ledamot av konstitutionsutskottet, som suttit i utredningen.

Övriga socialdemokratiska ledamöter i utredningen: Lena Hjelm-Wallén, tidigare bl a vice statsminister, Göran Magnusson, f d ordförande i konstitutionsutskottet samt Marita Ulvskog, partisekreterare och riksdagsledamot. Europaparlamentarikern Åsa Vestlund var ledamot till efter valet 2006. Då byttes också ordföranden Lars Engqvist, landshövding och tidigare s-märkt statsråd, ut mot Per Unckel, moderatmärkt landshövding.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut