"Ett katastrofkonto behövs"

 

Ulrica Messing:  I första hand har naturligtvis försäkringsbolag och kommuner det stora ansvaret när återuppbyggnad ska till efter katastrofer. Det finns dock gemensamma intressen där finansieringen kan gå till på andra sätt. En "katastroffond" där man kan söka pengar för återuppbyggnad av t ex vägar vid akuta lägen skulle kunna underlätta.

Ulrica Messing,  höll söndagen den 14 januari en presskonferens tillsammans med Peter Jonsson, ledamot i riksdagens försvarsutskott, under Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

De talade om medskick till regeringens "strategi för internationella insatser" och redovisade dessa i fem punkter:

- FN-mandat ska vara utgångspunkten för internationella insatser men när folkmord sker bör man diskutera vad Sverige kan göra när säkerhetsrådet saknar förmågan.
- Effektmål, både kvalitativa och kvantitativa för civila och militära mål är vikktiga för att kunna göra uppföljningar.
- Vi vill också fortsätta arbetet med FN:s resolution nr 1325. Det finns en plan som vi måste fortsätta arbeta mycket aktivt med.
- Även om svenska soldater alltid får bästa möjliga stöd ska vi vara medvetna om att de kan såras eller dödas och svenska folket bör förberedas på att så kan ske.
- Vid hemskomsten ska soldater som mår dåligt och deras familjer få psykologiskt stöd.

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut