"Ett undantag får inte bli en regel"

- Ett undantag får inte bli en regel. Men att totalförbjuda anpassningar ute på skolorna skulle vara olyckligt.

Marie Granlund, skolpolitisk talesperson för socialdemokraterna kommenterar fp-förslaget om att inte tillåta skoldispenser av religiösa skäl.

Många invandrartjejer kommer att bli skuldbelagda och slitas mellan skola och familj. Vi tror på lärarkåren och att de kan göra bedömningar från fall till fall.
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut