Investeringar för fler jobb

Fler jobb. Lättare att få jobb. Bättre jobb. Tryggare mellan jobben. I den ordningen. Så kan man sammanfatta socialdemokraternas inriktning på jobbpolitiken som partiet nu lägger förslag om i riksdagen. Idag presenterades socialdemokraternas stora nya jobbmotion i riksdagen.

- Vi befäster nu en tydlig arbetslinje också i våra skarpa förslag i riksdagen. Det handlar om att prioritera de insatser som dels leder till fler nya jobb, dels skapar broar tillbaka till arbete för de som har blivit av med jobbet eller som har haft svårt att få jobb över huvud taget. Men vi är också stolta över att ha kunnat ta fram en modell för en kompetensförsäkring som bygger på arbetslinjen, säger Sven-Erik Österberg, gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen.

- Men vi nöjer oss inte med att skapa fler jobb. Vi vill – till skillnad från regeringen – att de jobb som skapas också ska vara bra jobb. Vi investerar 100 miljoner kronor mer än regeringen i en bättre arbetsmiljö, framför allt på olycksdrabbade och kvinnodominerade arbetsplatser. Vi ser också framöver vikten av att stärka möjligheten till fasta heltidsjobb också för kvinnor, ungdomar och invandrare, säger socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Berit Högman.

- Vår samlade jobbpolitik är ett betydligt bättre svar på den oro som nu växer i svallvågorna av alla de varsel och den lågkonjunktur som drabbar Sverige, än regeringens besked om ”inga mer pengar” för att lösa jobbkrisen, säger Berit Högman.

- A-kassan är en omställningsförsäkring som ska fungera som en studsmatta – från det gamla till det nya. Men regeringen pratar om försäkringen som en hängmatta, och för en politik som istället gör den till en spikmatta. Det är oacceptabelt. Framtidstro kräver trygghet, säger Sven-Erik Österberg.

De centrala delarna av socialdemokraternas jobbpolitik som partiet har lagt förslag om i riksdagen är:
* Sänkt arbetsgivaravgift med 1%.
* Sänkt bolagsskatt.
* Slopad arbetsgivaravgift för den som anställer en ungdom.
* Småföretagarpaket (sänkt arbetsgivaravgift för småföretagare med sammanlagt 3,5%; förenklade 3:12-regler; innovationslån på 40 miljoner kronor; småföretagarstipendim på 100 miljoner kronr; fördubbla forskningsprogrammet Forska & Väx; trygghetsgaranti för småföretagare; 60 miljoner kronor i ökat exportstöd)
* Industripaket (1,5 miljarder kronor mer än regeringen för att möta den akuta jobbkrisen; 100 miljoner kronor till nya och fördjupade strategiska branschprogram; skräddarsydda utbildningar för industrin; gemensamma forskningsinvesteringar med näringslivet; långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor för den energiintensiva industrin; investeringar i högproduktiva tjänster; 500 miljoner kronor till fordonsforskningsprogram).
* Besöksnäringen (110 miljoner kronor till fördubbling av anslaget för internationell marknadsföring av Sverige som turistland, att få hit fler internationella idrotts- och kulturevenemang, samt ett nytt strategiskt utvecklingsprogram; ett nytt mål om 70 000 nya jobb på tio år).
* Fler och bättre broar till arbete: (kompetensförsäkring inom arbetslivet; vidareutveckla och bygga på modellerna för omställningsavtal; 29 000 fler platser inom yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning; utbildning som leder till jobb även för tjänstemän och akademiker; påbyggnadsutbildning; 2 500 nya platser inom den kvalificerade yrkesutbildningen; 4 700 platser inom vuxenutbildningen; fler privata komplement till arbetsförmedlingen)
* Arbetsmiljöpaket (100 miljoner kronor mer till Arbetsmiljöverket per år 2009-2011 för fler och bättre inspektioner på olycksdrabbade och kvinnodominerade arbetsplatser samt småföretag; 20 miljoner kronor för kompetensutveckling för regionala skyddsombud; 10 miljoner kronor per år för ett forskningsprogram om kvinnors arbetsmiljö).
* A-kassan (fortsatt utredning om framtidens a-kassa; sänkt avgift genom skattereduktion, så att snittavgiften blir cirka 100 kr/månad; höjd ersättningsnivå till 80%; höjt tak så att fler omfattas; solidarisk finansiering mellan de olika kassorna; minskat antal karensdagar från 7 till 5).
* Ett jämställt arbetsliv (barnomsorg på obekväm arbetstid; fler heltidsjobb; särskild satsning på kvinnors arbetsmiljö; fler fasta jobb; bred utbildning om lönekartläggning).

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut