Flera brister i den borgerliga regeringens förslag om signalspaning

Anders Karlsson (s), ordförande i Försvarsutskottet är starkt kritisk till regeringens förslag "Lag om signalspaning". Den borgerliga regeringens förslag innehåller flera brister, bland annat reglerar den inte integritetsskyddet för den enskilde tillräckligt. Därmed uppfylls inte de krav som en modern stat ska ställa

på rättssäkerheten.

- Vi sätter vår militära alliansfrihet och landets säkerhet främst. Därför behövs det en försvarsunderrättelseverksamhet. Men den måste förenas med ett starkt skydd för den enskilde att slippa bli avlyssnad eller övervakad utan rimliga skäl, menar Anders Karlsson.  

- Det lagförslag som regeringen lagt fram saknar detta skydd och är därför ett hot mot den enskildes integritet. Integritetsskyddet är inte godtagbart i regeringens proposition och därför röstar vi nej till förslaget, avslutar Anders Karlsson.

Fotnot: Riksdagen röstar om "Lag om signalspaning" onsdagen den 18 juni.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut