Forskningen är viktig och avgörande för utvecklingen av Sverige

Den borgerliga regeringen satsar på forskning, men folkpartiet uppfyller inte sina vallöften.

- Ska vi nå 1 procent till statligt finansierad civil forskning krävs ett tillskott på cirka 10 miljarder kronor, det är hela forskningssamhället överens om. Leijonborg når halvvägs med sina fem miljarder, och det är om fyra år, menar Marie Granlund.

- Vi socialdemokrater satsar mer på forskning än vad den borgerliga regeringen gör, slår Marie Granlund fast. Vi gjorde det både i budgeten för 2007 och 2008 och vi kommer att göra det igen nu i höst.

- Den borgerliga regeringen lämnade idag inga besked om branschprogram exempelvis när det gäller läkemedelsforskning och fordonsforskning. Näringslivet borde vara oroade, avslutar Marie Granlund.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut