Förslaget splittrar familjer och motverkar därmed integration

Veronica Palm, socialdemokraternas gruppledare i socialförsälringsutskottet, kommenterar utredningen om försörjningskrav vid familjeåterförening som idag lämnats till regeringen.

Idag den 1 december överlämnades utredningen om försörjningskrav vid familjeåterförening till regeringen. Vi socialdemokrater anser att förslaget är under all kritik, då det splittrar familjer och därmed motverkar integration istället för att underlätta den. Dessutom strider det mot FN:s barnkonvention att skilja barn från sina föräldrar.

I korthet innebär förslaget att flyktingar som kommer till Sverige måste ha arbete och bostad innan resten av familjen kan söka uppehållstillstånd med anledning av anknytning.

* Utredningen är en i raden av tuffare och hårdare krav mot flyktingar. Kraven skapar inte fler jobb. Det som verkligen behövs är en aktiv jobbpolitik med stimulanser i ekonomin. Det behövs investeringar i utbildning och praktikplatser. Det behövs jobbcoacher och fler arbetsförmedlare. Men regeringen sitter med armarna i kors och är passiv.

*Moderaterna fortsätter med samma misslyckade politik. Man låter enskilda individer bära ansvar och skuld. Istället för att se till att stimulera ekonomin och investera i åtgärder som skapar fler jobb.

Vi socialdemokrater vill investera i jobbskapande insatser, utbildning och praktikplatser för att många fler nyanlända ska få jobb.

För det första har vi lagt ett omfattande stimulanspaket för att sätta fart på. Vi vill investera i en aktiv jobbpolitik som rustar människor så att de kan ta de nya jobben. Det handlar om yrkesinriktad utbildning, Komvux och fler högskoleplatser. Vi vill ge Arbetsförmedlingen möjlighet att nationellt upphandla validering av arbetssökandes utbildning och yrkeskunskaper. Vi avsätter 100 miljoner kronor 2009. Vi menar att idrottsföreningar, fackförbund och andra kan vara en viktig resurs för att skapa kontakter mellan arbetssökande och företag och organisationer med lediga arbeten och praktik. Vi vill ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att inom ramen för sin verksamhet initiera ett försök med jobbcoacher.

Förslaget att splittra flyktingfamiljer är inte bara inhumant det är också ineffektiv och motverkar integrationen. Det behövs reella insatser för att öka invandrares representation på arbetsmarknaden, inte hårdare krav.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut