- Ett hastverk fem i tolv

Försvarsutskottet kommer att samlas under onsdagseftermiddagen för den ytterligare beredningen av den moderatstyrda regeringens förslag. Därefter blir det debatt och beslut i kammaren under kvällen.

Försvarsutskottets ordförande, Anders Karlsson (s) är inte nöjd med de förändringar som har aviserats.

- Nej, det här är ett hastverk. Om man nu ska bordlägga ett ärende så borde man väl ta tid på sig. De har haft 365 dagar på sig och nu ska man göra det fem i tolv.

Enligt Karlsson kommer socialdemokraterna förmodligen att rösta nej även efter förändringarna eftersom det inte finns något nytt i sak. 

Så här kommenterade också Anders Karlsson förslaget tidigare i veckan:

- Jag är starkt kritisk till regeringens förslag "Lag om signalspaning". Den borgerliga regeringens förslag innehåller flera brister, bland annat reglerar den inte integritetsskyddet för den enskilde tillräckligt. Därmed uppfylls inte de krav som en modernt land ska ställa på rättssäkerheten.

- Vi sätter vår militära alliansfrihet och landets säkerhet främst. Därför behövs det en försvarsunderrättelseverksamhet. Men den måste förenas med ett starkt skydd för den enskilde att slippa bli avlyssnad eller övervakad utan rimliga skäl.  

- Det lagförslag som regeringen lagt fram saknar detta skydd och är därför ett hot mot den enskildes integritet. Integritetsskyddet är inte godtagbart i regeringens proposition och därför röstar vi nej till förslaget.

Fotnot: Riksdagen röstar om "Lag om signalspaning" onsdagen den 18 juni.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut