Fortsatt diskussion med (v) om ekonomin

Socialdemokraterna har uppfattat att (v) inte levt upp till förutsättningarna för regeringsmedverkan. Nu får de frågor om ekonomin en gång till.

 

Till

Vänsterpartiet,

Partiledare Lars Ohly (v)

 

Lars,

Om socialdemokraterna har betraktats som väl hårda när vi fått frågor om fortsatta samtal med vänsterpartiet, så är det för att vi är benhårda i vår övertygelse att om man ska kunna stå upp för rättvisan, inte minst en reparerad a-kassa, så måste man ha ordning och reda i den ekonomiska politiken.

Vi vet av erfarenhet att annars drabbas vanliga hushåll, seriösa företag, barnfamiljer och pensionärer hårdast. Den kris Sverige står mitt uppe i bekräftar verkligen detta. Det är därför vi är benhårda i vår syn på den ekonomiska politiken.

När vi säger att en förutsättning för fördjupat samarbete är att man utan förbehåll måste ställa upp på det regelverk som gäller för den ekonomiska politiken, alltsedan krisen på 1990-talet, så har det sin förklaring i denna vår övertygelse.

Miljöpartiet har sagt att de delar denna uppfattning. Men vi har uppfattat att ni inte velat ställa upp på dessa förutsättningar, och därför själva sagt nej till fördjupade samtal om regeringsmedverkan efter 2010. Från socialdemokraternas sida har vi aldrig velat stänga den dörren för er under de månader som gått sedan vi för första gången berättade om förutsättningarna.

De socialdemokratiska partidistriktens ordföranden och det socialdemokratiska partiets högsta ledning vill därför ha en fortsatt diskussion med er om trovärdigheten i den ekonomiska politiken. Låt oss inom kort träffas.

Med vänliga hälsningar

 

Mona Sahlin

Partiordförande (s)

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut