Framtidsinriktad politik för arbete

Inom ramen för socialdemokraternas rådslagsarbete pågår just nu ett intensivt arbete med att utveckla politiken för att få fram de nya jobben. Dessa slutsatser kommer sedan att diskuteras på ett särskilt toppmöte om jobbpolitiken som socialdemokraterna ska hålla den 12 maj. Där kommer grunden för partiets framtida politik för arbete och företagande att läggas.

Allt material från rådslaget och toppmötet kommer att presenteras på rådslagets hemsida. Vi lägger ut nya artiklar och ställningstaganden allt eftersom de presenteras.

Offensivt program om forskning för industrin

Till jobbrådslagets hemsida

 

 

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut