Granlund om lärarutredningen som presenterades i tisdags:

Redan våren 2006 tillsatte Socialdemokraterna en utredning för auktorisation av lärare. Utbildningsutskottets ordförande fick uppdraget av dåvarande regeringen, med uppgiften att ha ett förslag färdigt i maj 2007. Socialdemokraterna välkomnar nu att förslaget äntligen kommer, men kritiserar regeringen för att ha dragit frågan i långbänk.

- Eleverna förtjänar behöriga lärare, därför tycker vi att det är bra att detta äntligen kommer till skott. Hade inte regeringen bytt utredare och förlängt utredningstiden hade det funnits ett förslag färdigt redan för ett år sedan, säger socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Marie Granlund.

- Liksom i gymnasieutredningen sätter Björklund partitaktik före vad som är bäst för skolan. Han kastar våra förslag i papperskorgen, paketerar om dem och sätter sin egen etikett på dem. Det gör att viktiga beslut för skolan och lärarna försenas helt i onödan, fortsätter Marie Granlund.

Socialdemokraterna är positiva till lärarlegitimation, men framhåller samtidigt att man måste skjuta till resurser till vidareutbildning av obehöriga lärare om förslaget ska kunna genomföras.

Umeå universitet har analyserat denna och förra regeringens insatser, och kommit fram till att antalet obehöriga lärare som läser in sin behörighet har minskat drastiskt efter regeringsskiftet.

- Under förra mandatperioden utbildades flera tusen obehöriga lärare mot behörighet genom det så kallade SÄL-programmet. Med den borgerliga regeringen har antalet lärare som kunnat söka vidareutbildning och bli behöriga lärare sjunkit. Vi hoppas därför att regeringen återupptar den framgångsrika satsning vi genomförde, avslutar Marie Granlund.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut