Hallå där, Marita!

Hej Marita Ulvskog, igår gav socialdemokraterna ett tydligt besked om fördjupat samarbete med miljöpartiet.

Först en klassisk sportfråga - hur känns det?
- Det känns bra att vi nu har tagit det här steget. Vi förlorade väljarnas förtroende i valet 2006. Och nu gör vi vår hemläxa. Efter en lång diskussion i partiet, med ordförandena i alla partidistrikt, med partistyrelse och verkställande utskott, var det dags att ge besked. För oss har det varit en avgörande förutsättning att samarbetet måste vila på en gemensam syn på behovet av ordning och reda i statens budget. Det har varit ett tydligt krav på både miljöpartiet och vänsterpartiet att de måste ställa upp bakom det budgetmässiga regelverket för statens finanser.

- Inte minst i dessa dagar, när tusentals människor får besked om varsel och oron växer på världens finansmarknader, blir det tydligt att den ekonomiska grunden måste vara stabil. Det är avgörande för om en samarbetsregering ska klara av att föra en politik som skapar fler jobb, uppmuntrar utveckling och ökar rättvisan.

Men vänsterpartiet ställs utanför?
- Ja, som det ser ut nu så vill vänsterpartiet tyvärr inte leva upp till de förutsättningarna, medan miljöpartiet har varit tydliga i att de helt delar vår uppfattning. Vänsterpartiets budgetmotion från i tisdags var tydlig på den här punkten och det har också våra samtal på partiledarenivå varit.

Vad händer nu?
- Nu börjar vi fördjupa vårt samarbete med miljöpartiet. Vi ska tillsätta gemensamma arbetsgrupper som ska arbeta fram till 2010 och redan om någon vecka ska vår partiledare och språkrören åka på gemensam turné.
 
- Jag är övertygad om att också vänsterpartiet kommer att bidra i våra ansträngningar att försätta regeringen Reinfeldt i opposition. Vi har haft kontakt med Lars Ohly och vi kommer att fortsätta diskutera också med vänsterpartiet.

- Våra bägge partier är och kommer att vara fortsatt överens om att orättvisa inte är lösningen på Sveriges problem - och om att det därför behövs en ny regering. Samtalen med vänsterpartiet kommer fortsätta men ske i en annan takt tills ett annat besked kan ges.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut