Investera i Sveriges framtid!

  

Så löd parollen när socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman Thomas Östros på tisdagen, två dagar före 1 maj, presenterade den socialdemokratiska vårbudgetmotionen.

Det var en avslappnad Thomas Östros som mötte Sveriges samlande politiska journalister och en och annan partibevakare för att berätta om det socialdemokratiska alternativet till budget. En motion till svar på den ”tunna” proposition som regeringen för några veckor sedan presenterade.

Jobb, utbildning och välfärd är ledorden i budgeten och Östros hade många spännande förslag att bjuda på:

Jobben:

Kompetenskommission för att lösa arbetskraftsbristen:

- Företrädare för näringslivets branschorganisationer, små och stora företag, kommuner, stat och landsting ska ingå.

- Kommissionen ska snabbt kartlägga bristkompetens såväl nationellt som för varje län och region.

- Arbetsgivarna ska få eget mandat att köpa yrkesutbildningar från kommuner, högskolor, privart

Investera i jobb för unga

- Individuell handlingsplan från första dagen för arbetslösa ungdomar.

- Kvalificerade avstampsutbildningar

- Förstajobbet – avdrag med 50 procent av lönekostnaden

- Kommunerna ska erhålla sommarjobb till unga

Attraktiva Sverige:

- Program för besöksnäringen och upplevelseindustrin

- Utländska investeringar i Sverige

- Exportfrämjande

Kreativa Sverige:

- Framtidsprogram för kreativa branscher

- Småföretagarstipendium. Den som vill starta ett företag ska få möjlighet att få ekonomisk grund att göra det även om den har ett jobb.

- Forskning och utveckling i små företag (Forska & Väx)

Gröna Sverige:

- Program för minskad oljeanvändning inom industrin (PFO)

- Klimathandslag med fordonsindustrin

- Exportera miljöteknik

- Klimatinvesteringsprogram för bioenergi

- Nytt program för utbyggnad av vindkraft

Konkurrenskraft Sverige:

- 1 mdkr till nytt forskningsprogram

- Industrin förväntas gå in med minst lika mycket

- Läkemedel, bioteknik, vindkraft och tjänstesektorn, aktuella branscher

 

Välfärden:
Kvalitetsprogram för förskolan.

- Fler högskoleutbildade lärare.

- Satsning på pedagogisk kompetens

- Förstärkt kunskapsuppdrag

- Kvalitetssäkra all förskoleverksamhet

- Allmän förskola för 3-åringar

- Mer personal

Regeringen har haft god tid på sig att ta tillvara på högkonjunkturen. Men regeringen har inte tagit chansen att investera för framtiden - i infrastruktur, utbildning och forskning. I stället strödde de ut stora skattesänkningar och nya bidrag.  

- Vi har en utbildningsfientlig regering och det är djupt bekymmersamt när vi nu ser att långtidsarbetslösheten är hög hos våra unga samtidigt som det råder brist inom flera yrken. Då behövs stora satsningar på utbildning för att skapa nya jobb. Men vi måste börja nu!, säger Thomas Östros och uppmanar alla att demonstrera mot regeringens orättvisa politik på torsdag.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut