Jobben i fokus på Bommersvik

Den 9 februari samlades de rödgröna samarbetspartiernas arbetsgrupper för ett gemensamt möte på Bommersvik. Grupperna kommer att arbeta fram till våren 2010 med att ta fram förslag som ska ligga till grund för en gemensam regeringsplattform.

– Vi har haft mycket bra diskussioner på Bommersvik. Att bekämpa arbetslösheten kommer att vara vårt fokus. Nästa vår, i god tid före valet kommer svenska folket att se att det finns ett alternativ. Det som förenar oss är oändligt mycket mer än det som skiljer oss åt, säger Mona Sahlin.

 

De rödgröna arbetsgrupperna:

1. Gruppen för jobb och ekonomi; i kampen för jobben finns också möjligheterna till framtida utvecklingskraft i hela landet såväl som för den enskilde individen.

2. Gruppen för klimat och miljö; i kampen mot klimatkrisen ligger också möjligheterna till hållbar utveckling, djärva tekniksprång och många nya jobb.

3. Gruppen för välfärd och rättvisa; i kampen mot orättvisorna finns också möjligheterna till ökad trygghet, förbättrad välfärd och ett Sverige i sammanhållning, i stad såväl som landsbygd.

4. Gruppen för storstadens utmaningar; i strävan efter ett motverka segregationen och växande klyftor finns också möjligheterna att utveckla moderna och trygga städer där människor och kulturer kan mötas.

5. Gruppen för en rättvis och hållbar värld; i strävan efter ett gemensamt ansvarstagande i vår omvärld finns svaren på hur Sverige ska agera aktivt i EU, FN och gentemot omvärlden med en tydlig utrikes- och säkerhetspolitik.

Alla förslag från arbetsgrupperna ska analyseras ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv. Politiken ska bryta kvinnors underordning och lyfta fram kvinnors möjligheter. Varje grupp åläggs också att ta fram förslag som kan motverka diskrimineringen av människor i samhället.

Därtill tillsätts en intern arbetsgrupp:
Gruppen för gemensam planering; tre enskilda partier eftersträvar inte att vara överens om allt, men vi är fast beslutna att göra den nuvarande moderatstyrda regeringen och dess politik till gemensam huvudmotståndare i valrörelsen 2010. I det arbetet behövs gemensamma aktiviteter och ett gemensamt förhållningssätt.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut