Kommentar till regeringens förslag till ny yrkeslärarexamen

Socialdemokraterna och Marie Granlund, talesperson i skolfrågor välkomnar att regeringen äntligen gör någonting på området. Samtidigt klargörs att en yrkeslärarutbildning på ett år är för kort tid.

- Björklund framställer det som att vi tvingar yrkeslärarna att läsa teori. Men så är det inte. Vissa teoretiska kunskaper behövs helt enkelt eftersom dagens arbetsliv kräver det. Yrkeslärarutbildningens teoretiska ämnen i till exempel engelska och matematik borde dock anpassas bättre till det yrke man ska lära ut i. Det behövs en bättre integration mellan teori och praktik i yrkeslärarutbildningen för att höja kvaliteten, säger Marie Granlund i en kommentar.

Socialdemokraterna vill skapa en ny yrkeslärarutbildning som vänder sig till kvalificerade yrkesarbetare i arbetslivet. Vi vill använda den socialdemokratiska regeringens satsning på yrkes-SÄL som modell, där utbildningen sker på halvtid och kombineras med halvtidstjänst i skolan. Den modellen säger högskolorna själva var framgångsrik, men den borgerliga regeringen lät inte satsningen fortsätta.

- Vi är inte emot att man gör om yrkeslärarutbildningen, och vi kan acceptera att den förkortas. Men en utbildning på ett år är för litet, menar Marie Granlund.

Vidare vill vi pröva möjligheten att ha fler yrkeskategorier i skolan som står under ledning av en erfaren lärare, en ansvarig pedagogisk ledare. Det kan exempelvis vara en erfaren och välutbildad yrkeslärare som ansvarar för ett arbetslag med resurspersoner som har aktuell erfarenhet från arbetslivet.

Redan idag hade vi kunnat ha en nationell lärlingsutbildning. I socialdemokraternas förslag, GY 07, fanns en nationell lärlingsutbildning med, med samma innehåll och mål som de yrkesförberedande programmen men där utbildningen förläggs till stor del på arbetsplatser. Vi hade också förslag om en yrkeshögskola.

- Skolan drabbas av att borgarna av ren princip kastar våra förslag i papperskorgen, för att sedan plocka upp dem, paketera om dem och försöka framställa det som att vi socialdemokrater är emot. Men det är vi inte, menar Marie Granlund.

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut