Lena Hjelm Wallén:

 

Under presskonferensen den 18/1-07 berättade valberedningens ordförande, Lena Hjelm Wallén, att valberedningen under hela processen har noterat den mediala bevakningen. Och uppskattat den, eftersom det betyder att det valberedningen hållit på med är viktigt. Därefter beskrev hon en öppen förslagsprocess med många diskussioner inom partiet under hösten.
Strax före jul började valberedningen diskutera namn, och har därefter fört många samtal med en rad personer.

- Men vi har ställt den konkreta frågan ”Vill du bli partiordförande?” till en enda person. Och det är Mona Sahlin. Vi föreslår att kongressen väljer Mona Sahlin till partiordförande, sa Lena Hjelm Wallén.

Lena Hjelm Wallén lyfte därefter fram Monas erfarenhet och kunskap, om politiken och om partiet. Men hon sa också att Mona har en oerhörd medvetenhet om samhällets brister. Och en lust för politiken som behövs.

- Det behövs brinnande engagemang och en vilja att tänka nytt och förändra. Vårt partis ordförande måste vara lyssnande, lyhörd utan att vara mesig.  Kunna ta beslut och stå för dem. Dessutom behöver vi en god kommunikatör. Mona är duktig på att bära budskap och ta debatter.

Mona Sahlins beslut om att vilja bli socialdemokraternas partiordförande bygger på tre frågor som hon ställt till sig själv.

- För det första känner jag en stolthet över att vårt parti så tydligt har sagt att det är dags för en kvinna som partiordförande.

- För det andra har jag ställt mig frågan om jag har tillräckligt med stöd. Och jag känner mig stolt och ödmjuk inför det stöd jag känner inom partiet.

- Och för det tredje har jag ställt mig frågan om jag har tillräckligt med lust, och det känner jag verkligen att jag har. Lust, glöd och engagemang som jag vill använda för att ta vara på tiden i opposition. Och utmana Reinfeldt.

- Jag har också tänkt mycket på mina ekonomiska slarvigheter och bilden de gett av mig. Och jag har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med det.

Mona har också funderat mycket på det faktum att socialdemokraterna nu kan få sin första kvinnliga partiordförande.

- Jag känner en enorm stolthet, men samtidigt en sorg över att inte Anna Lindh blev vår första kvinnliga partiordförande. Hon skulle vara glad och stolt över att så många i partiet tycker att det är dags för en kvinna. Jag har tänkt mycket på henne i dag.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut