Littorin, hur tänker regeringen förhindra löne- och villkorsdumpning?

Den frågan ställer Sven-Erik Österberg (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin med anledning av att det så kallade Lavalmålet har skapat stor oro i Sverige och i andra länder.

Utfallet i det så kallade Lavalmålet har skapat stor oro i Sverige och i andra länder. När utstationeringsdirektivet antogs av Europaparlamentet och ministerrådet rådde närmast total enighet om att det skulle vara ett golv för vilka villkor som ett värdland kan ställa på ett gästande företag. I Lavalmålet och i flera liknande efterföljande mål har EG-domstolen tolkat direktivet som både ett tak och ett golv. Detta innebär att det krävs en rad snabba åtgärder för att undanröja hotet om löne- och villkorsdumpning inom EU.

Vi socialdemokrater har länge krävt att den svenska regeringen initierar insatser på europeisk nivå. Vi anser bland annat att frågan om löntagarskydd måste lyftas vid alla tillfällen som ges, oavsett om detta står på den officiella dagordningen eller inte.

Men så har inte skett. När statsministern deltog i sommarens toppmöte i Bryssel vägrade han att ta upp frågan. Vid det senaste informella mötet med EU:s arbetsmarknadsministrar uppmanade den franske ministern ländernas regeringar att komma med förslag på hur de problem som uppstått i kölvattnet av Lavalmålet kan lösas. Speciellt vände sig han sig till de länder som särskilt berörs, däribland Sverige.

Jag vill därför fråga:

Vilka förslag till åtgärder avser arbetsmarknadsministern att lämna från den svenska regeringen till EU för att förhindra löne- och villkorsdumpning i Sverige och i andra EU-länder?

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut