"Målet är full sysselsättning"

(Artikeln finns publicerad i Sydsvenska Dagbladet den 10/10-2007)
Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Men trots den goda konjunkturen biter sig långtidsarbetslösheten fast. Vårt mål är ett jämlikt Sverige i full sysselsättning med en utvecklad välfärd. Nu när konjunkturen är stark vill vi satsa på utbildning, forskning och företagande samt riktade insatser till dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi får inte försitta denna möjlighet att bygga ett modernt och rättvist samhälle i Sverige.
Regeringen gör andra prioriteringar. Regeringen spenderar betydande resurser på att förbättra livsvillkoren för de rikaste. Ändå tycks inte statsministern skämmas då han i direktsänd TV-debatt hävdar att Sverige ”inte har råd” att förbättra villkoren för pensionärerna.

Socialdemokraterna vänder sig emot en politik som prioriterar ökade klyftor när det som borde prioriteras är jobb, kunskap och framtida konkurrenskraft. Nyligen presenterade vi ett jobbprogram i riksdagen. Här är ett axplock av åtgärderna: Småföretag och tjänstesektor skall ges stöd bland annat genom kommersialisering av forskningsresultat och exportfrämjande. Vi vill också satsa på ett nytt innovationslån för småföretag och riskkapital till miljöteknikbranschen. Vi vill samverka med besöksnäring och vindkraftsindustri, och få till stånd ett handslag för klimatomställning med fordonsindustrin. Framtidens jobb kräver investeringar i kunskap. Vi satsar 2 miljarder kronor mer på forskning 2008–2011 än den borgerliga regeringen. Vi vill dessutom se 4500 fler högskoleplatser och högre kvalitet i högskolan. Vår satsning innefattar också strategiska infrastrukturinvesteringar i vägar, järnvägar och en upprustning av slitna bostadsområden. Bryt långtidsarbetslösheten och skapa fler jobb i bristyrken. Vi vill tillföra resurser till 20000 platser i kvalificerad arbetsmarknadsutbildning riktad mot bristyrken. Vi vill förstärka anställningsstödet för långtidsarbetslösa, och vi vill införa avstampskurser och introjobb för arbetslösa ungdomar. Därtill vill vi genomföra ett fempunktsprogram för snabb introduktion i Sverige. Den borgerliga regeringens politik försämrar ensidigt livsvillkoren för dem som söker arbete. Det är cyniskt och visionslöst. När Fredrik Reinfeldt (m), Maud Olofsson (c), Göran Hägglund (kd) och Jan Björklund (fp) idag besöker Malmö bör de svara på tre frågor:

För det första: Hur minskar utanförskapet genom att de välbeställda blir rikare, och hur blir Sverige starkare av att klyftorna ökar? Regeringen har skyndsamt avskaffat förmögenhetsskatten och sänkt fastighetsskatten för dem med de dyraste villorna. Men sänkt fastighetsskatt bidrar på intet sätt till ökad sysselsättning.

För det andra: Hur kommer fler i arbete av att ni inrättar ett vårdnadsbidrag? Sveriges kommuner och landsting har räknat ut att vårdnadsbidraget kostar kommunerna två och en halv miljard kronor. Malmö är en av de kommuner som inte kommer att införa det nya bidraget. Vi tror istället på nya jobb, utbildning och välfungerande barnomsorg som gör att föräldrar med barn kan jobba.

För det tredje: Vad är regeringens besked till Malmös 45743 pensionärer? Pensionärerna betalar nu miljonärernas skattesänkningar. Men pension är uppskjuten lön. Vi vill sänka skatten för pensionärerna, och införa ett höjt grundavdrag redan för i år. Det finns ingen samhällsmodell som har visat sig ge bättre resultat än den nordiska. Den borde vi utveckla – inte bryta sönder. Det behövs en helt annan politik om inte Sverige skall missa möjligheterna att utvecklas till ett modernt konkurrenskraftigt land vars styrka är att alla får del av och bidrar till utvecklingen. Sverige tjänar på rättvisa!  

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut