Marie Granlund besökte Uppsala på Förskolans dag

Under torsdagen var det förskolans dag, en dag värd att uppmärksamma för alla som värnar om en bra förskola med hög kvalitet och små barngrupper. Därför besökte riksdagsledamöterna Marie Granlund (s) och Agneta Gille (s) Slavsta förskola i Uppsala

 Samtidigt hotas förskolan i och med det kommunala vårdnadsbidraget som den borgerliga regeringen inför - ett direkt hot mot förskolans kvalitet och jämställdheten. Enligt beräkningar från riksdagens utredningstjänst (RUT) kommer kostnaden för att införa vårdnadsbidraget bara i Uppsala att vara 2.3 miljoner kronor vilket motsvarar 81 tjänster inom barnomsorgen i kommunen.

- Det är barnen som får betala priset för regeringens nya bidrag i form av en försämrad förskola. Vårdnadsbidraget är en katastrof för kommunernas ekonomi och ett hot mot den offentligt finansierade barnomsorgen, säger Marie Granlund.

För mer information:

Frida Carlsson
pressekreterare
socialdemokraterna i riksdagen

Phone: +46 8 786 67 40, Mobile: +46 70 273 15 55
E-mail: frida.carlsson@riksdagen.se

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut