Miljöinvesteringar stärker Sveriges konkurrenskraft

I en artikel går de moderata Europaparlamentarikerna Gunnar Hökmark och Christoffer Fjellner till hårt angrepp på socialdemokraterna. Moderaterna har nu suttit i regeringen i över två år. De tog över landet i en högkonjunktur som snabbt blivit en lågkonjunktur. Tusentals varsel läggs varje månad och inte minst fordonsindustrin har drabbats hårt.

Inför detta har regeringen stått märkligt passiv. När man väl presenterade ett stimulanspaket på som man sa 28 miljarder visade det sig att den absolut största delen av detta var ett lån från Europeiska investeringsbanken som inte ens är beviljat.

Ambitionen att ha ett paket för fordonsindustrin är bra och viktig men detta är att föra svenska folket bakom ljuset. Bollen ligger fortfarande hos regeringen. Ett sätt att förbättra konkurrenskraften för fordonsindustrin är just att söka pengar ur EU:s globaliseringsfond. Det vore ett viktigt initiativ att ta och statsminister Fredrik Reinfeldt borde tänka om.

Tomhänta moderater
I artikeln angriper Hökmark (m) och Fjellner (m) vår klimatpolitik. Det ironiska är att även vår kritik mot regeringens klimatpolitik snarare handlar om bristen på handlingskraft än om de få åtgärder som faktiskt vidtas. Regeringen håller på att ta av Sverige den ledartröja som vi haft i klimatpolitiken. Moderaterna är mot de flesta förslag för att stärka klimatarbetet och kommer mest med snyggt förpackad men tom retorik istället. Vilka åtgärder för att stärka klimatarbetet är Hökmark (m) och Fjellner (m) egentligen för? Inför ett av vårt samhälles största utmaningar står moderaterna märkligt tomhänta.

Deras artikel är en påminnelse om den retorik moderaterna använde före valet 2006. Allt är i princip sossarnas fel. Att den moderatledda regeringen inte gör tillräckligt för att rädda fordonsindustrin blir på något märkligt sätt socialdemokraternas fel. Att regeringen inte gör tillräckligt för klimatpolitiken blir också socialdemokraternas fel. Vi tror att väljarna genomskådar detta. Ansvaret ligger i dag hos moderaterna, det är dags att leva upp till det.

Missat chanserna
Faktum är att den moderatstyrda regeringen missat chans på chans att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att satsa för lite på fordonsindustrin och för lite på klimatarbetet. Vi socialdemokrater föreslog i vår budgetmotion en storsatsning på biogas. Nu går Volvo ut och säger att de vill satsa på en gasbil. Regeringens svar är att från första januari lägga ner det klimatinvesteringsprogram som bland annat finansierar just satsningar på svensk biogas.

Det krävs en grön omställning av hela samhället. En omställning som kommer att skapa många jobb, ett bättre klimat och stärka Sveriges konkurrenskraft. Men en omställning måste vara trygg för de anställda och det måste finnas kapital för produktutveckling och framtidsinvesteringar.

Tydliga krav bra
Tydliga miljökrav och ny miljövänlig teknik hotar inte jobben och konkurrenskraften på sikt. Det som hotar jobben är föråldrad teknik och brist på utveckling. Det är därför tryggheten är så viktig. Tryggheten på arbetsmarknaden är själva förutsättningen för att omvandlingen ska kunna fortsätta.

Utan trygghet blir människor mer negativa till förändring eftersom det riskerar att betyda försämringar. Utan ett samhälle som tar ansvar i en kris som den svensk fordonsindustri nu går igenom riskerar Sverige att hamna efter i utvecklingen och stå sämre rustade när konjunkturen vänder uppåt igen.

Moderaternas brist på engagemang för fordonsindustrins framtid och för att möta klimathotet hotar Sveriges konkurrenskraft och riskerar både jobben och välfärden.


Marita Ulvskog
Avgående partisekreterare (s)
kandidat till Europaparlamentet
Åsa Westlund
europaparlamentariker (s)

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut