Mona Sahlin om Sveriges EU-ordförandeskap

I anslutning till överläggningarna mellan partiledarna om det svenska ordförandeskapet i EU kommenterade Mona Sahlin:

- Vi vill bidra till att det svenska ordförandeskapet under hösten 2009 blir framgångsrikt. Vi kommer inte att söka strid med regeringen för stridens egen skull. Vi vill ge goda möjligheter att genomföra ordförandeskapet. Men vi lägger inte ner den politiska debatten. Vi ska fortsätta att vara stenhårda i den politiska diskussionen, inte minst om de fackliga rättigheterna. Vi socialdemokrater har en ambitiösare klimatpolitik och vill se att jobben och den svenska modellen försvaras i EU.

- Förväntningarna på vad det svenska ordförandeskapet ska uppnå ser olika ut mellan höger och vänster, mellan regeringen och oppositionen. I höst blir det också en viktig budgetdebatt, och vi kommer att arrangera en socialdemokratisk partikongress.

- Vid överläggningen framförde jag också ett krav på en konkret tidplan för hur Sveriges nästa kommissionär ska utses. Jag meddelade också att vi socialdemokrater inte kommer att ge förnyat stöd till José Manuel Barroso som kommissionsordförande om han inte avser att justera EU:s så kallade utstationeringsdirektiv. Det är viktigt för att stärka kollektivavtalen och de fackliga rättigheterna. EU måste respektera de olika arbetsmarknadsmodellerna som finns i Europa. Det blir en valfråga den 7 juni eftersom hela den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet har ställt detta krav.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut