Nej tack till fattigbarnsbidrag!

-Jag är helt emot Maud Olofssons förslag om ett inkomstprövat barnbidrag. Förslaget hotar den generella välfärdsmodellen samtidigt som barnbidraget riskerar att bli ett fattigbarnsbidrag, säger Veronica Palm, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

-Man ska också komma ihåg att barnbidraget finansieras av statlig inkomstskatt vilket betyder att de som tjänar mest är de som betalar. Då är det också rimligt att denna grupp får ta del av bidraget. Alla internationella undersökningar visar också att generella system, oavsett om det handlar om gratis skola, subventionerad sjukvård eller barnbidrag – gynnar de som är allra fattigast.

-Dessutom motverkar förslaget arbetslinjen då deltidsarbetande riskerar att straffas om de vill gå upp till att arbeta heltid (eftersom de då riskerar att komma över brytpunkten).

-Det är på det hela taget ett mycket dåligt förslag, avslutar Veronica Palm.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut