Nu startar omprövningenLadda ner rådslagsmaterialet här>>  
Rådslagsmaterial (svartvit version)
          
           Till rådslaget om skolan>>

I Almedalen presenterade Marie Granlund (s) och Ulla Lindqvist, LO, det material som kommer att ligga till grund för rådslagsgruppens arbete för en ny (s)-politik på skolområdet.

- Skolans uppgift är att förmedla kunskap till alla elever. Därför är det väldigt viktigt att skolan följer upp vilka kunskaper eleverna har och att det görs tillräckligt tidigt för att de åtgärder som behövs ska kunna sättas in. Hur verktygen för kunskapsuppföljning ska se ut är ett exempel på en viktig fråga att diskutera.

- För oss är skolan en språngbräda för det jämlika samhället och därför en avgörande framtidsfråga. Nu hoppas vi få igång en bred diskussion om socialdemokratisk skolpolitik, säger Marie Granlund.

Materialet består av nio utvalda huvudområden som i första hand bedöms viktiga att få diskutera såväl i partiorganisationen som bland elever och föräldrar, personal och en intresserad allmänhet. Frågorna lyder:

1. Bör alla barn lära sig läsa och skriva redan i förskolan?
2. Hur kan vi bryta klassamhället så att alla elever, oavsett föräldrarnas bakgrund, verkligen kan nå målen?
3. Går det att förena valfrihet med en gemensam skola där elever med olika bakgrund lär sig tillsammans?
4. Varför anser många väljare att (s) inte står för en kunskapsskola?
5. Hur ser en socialdemokratisk politik ut för ordning, reda, trygghet och studiero i skolan?
6. Kan vi vara nöjda med att 25 % inte når målen i gymnasieskolan?
7. Behövs nya grepp för att anpassa vuxenutbildning till framtidens krav?
8. Är lärararna elevens viktigaste resurs?
9. Lär sig eleverna mer om de också får vara med och bestämma?

- Vi siktar på att i oktober kunna presentera vilken riktning som (s) väljer för skolpolitiken. De här frågorna kommer att utgöra ramen för den så viktiga diskussionen som nu startar, avslutar Ulla Lindqvist, LO.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut