Ny akutvårdsgaranti i socialdemokraternas förslag till sjukvårdspolitiskt program

Socialdemokraternas sjukvårdspolitiska grupp presenterar ett nytt förslag till hälso- och sjukvårdspolitiskt program. En sjukvårdspolitisk grupp under ledning av landstingsråden Åsa Kullgren och Marie Sällström har tagit fram ett förslag till sjukvårdspolitiskt program för socialdemokraterna. En ny akutvårdsgaranti är ett av många förslag i programmet.

- I dag kan man tvingas att sitta och vänta på akuten i åtta till tio timmar, ibland ännu längre. Det är inte acceptabelt. Vi vill skärpa kraven och införa en akutvårdsgaranti. Inom fyra timmar ska patienten ha fått hjälp, blivit inskriven på annan klinik eller hänvisad till annan vårdgivare, säger Åsa Kullgren.

- Vården måste bli bättre på att anpassa sig efter människors livsmönster. Vi vill ha fler närakuter som kan ta emot patienter på kvällar och helger där människor bor.

- Med det här programmet sätter vi patienten i fokus, inte vårdgivaren. För vår del är det väsentliga att innehållet i vården motsvarar de behov som patienten har, oavsett om vårdgivaren är privat eller offentlig, säger Marie Sällström.

I dag startar remissbehandlingen av förslaget till sjukvårdspolitiskt program. Det sker inom ramen för det socialdemokratiska rådslaget om välfärd som leds av Ylva Johansson och Stefan Löfven. Programmet ska efter remisstiden som går ut den 12 december behandlas i partistyrelsen och antas av partikongressen hösten 2009.

Presskontakter:

Fredrik Kornebäck, presschef socialdemokraterna, 070-246 65 03

Marie Sällström, ordförande för sjukvårdspolitiska gruppen, tel 073-447 10 20

Åsa Kullgren, ordförande för sjukvårdspolitiska gruppen, tel 070-388 54 68

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut