Oförmåga att regera orsaken till försenad försvarsproposition

 

- Det är regeringens oförmåga att regera som är orsaken till den försenade försvarspropositionen, inte Georgienkrisen, säger Anders Karlsson (s), ordförande i Riksdagens Försvarsutskott.

- Regeringen skulle redan i våras, långt före händelserna i Kaukasus, ha givit ut planeringsanvisningar till Försvarsmakten men har hela tiden skjutit fram tidpunkten. Därmed har Försvarsmakten inte heller kunnat ta fram något underlag för en proposition. Det är anledningen till att regeringen inte klarar av att lägga en försvarsproposition under hösten.

- Det är självklart bra att regeringen låter analysera Georgienkrisen, men en sådan analys skulle regeringen ha påbörjat redan i somras samtidigt som man hade givit Försvarsmakten anvisningar att ta fram underlag för olika planeringsalternativ. Då hade regeringen kunnat hålla tidsplanen för denna viktiga proposition, avslutar Anders Karlsson.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut