Ökad samsyn mellan olika politiska nivåer

Så inledde Socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin sitt anförande vid en träff med s-ombud vid Sveriges kommuner och landstings kongress i Västerås på måndagskvällen den 12 november. I sin inledning pekade Mona Sahlin gav själv några exempel på politikområden där det finns behov av ökad samsyn:
Ekonomin och skattepolitiken. Verkligheten kommer att förändras till valet år 2010, vilket kommer att kräva mycket arbete.
Hur vi fördela ansvaret mellan de olika beslutsnivåerna? Vem ska som exempel bestämma om friskolornas etablering?
Ansvarskommittén. Ska vi låta regeringen lägga en död hand över utredningen eller hur ska vi själva formulera oss om den framtida samhällsorganisationen?
Sysselsättningen och ekonomin. Vändningen kan komma tidigare än vad vi sagt tidigare. I nuläget har 370 000 personer lämnat a-kassan och är utan skyddsnät. När vändningen kommer detta att påverka den politiska dagordningen.

Mona Sahlin pekade även på striderna på många håll i landet om utförsäljningen av allmännyttan, och s-politiken för att rusta och utveckla miljonprogramsområdena. I den efterföljande diskussionen gjordes ett 15-tal inlägg. Efter diskussionen utökades listan med politikområden.

Hälso- och sjukvården. Hur ser partiet på sjukvårdens kvalitet och utveckling?
Infrastrukturfrågorna. Ökade kollektiva transporter är viktiga både för tillväxten och miljön.
Miljö- och klimatfrågorna.
Migration. Hela Europa måste bejaka migration med hänsyn till befolkningsutvecklingen. ”Migration är inte problemet, det är lösningen”, som en talare sa. Samtidigt måste hela landet ta ansvar för migrationen. Koncentration till några få kommuner som Södertälje och Malmö måste undvikas.
EU-konstitutionen är en viktig fråga i Norrland. Hur ska den frågan hanteras gentemot medlemmar och väljare?
Mona Sahlin kommenterade några av inläggen i ett eget inlägg:
- Det finns en konstig diskussion bland de borgerliga och i media om att vi inte ska göra något före 2009 års kongress. Så är det naturligtvis inte.
- Redan före jul räknar jag med att vi ska göra en genomgång av läget i alla rådslagsgrupper för att få fram underlag till att diskutera olika politikområden. När det gäller ansvarskommittén blir det en ordentlig diskussion i verkställande utskottet i närtid.
- Vi ska ha en gemensam dagordning i partiet. Kopplingen mellan de olika nivåerna är tydlig. Därför kommer vi i partiledningen också att fundera och diskutera tillsammans med s-gruppen i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, sa Mona Sahlin.

Jörgen Eklund
Politisk sekreterare (s) i Västerås stad, telefon 021-39 14 14

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut