Orimlig hantering av apoteksutförsäljning

Foto: Petra Dahlberg, socialdemokraterna

Ylva Johansson (s), Elina Linna (v), och Tomas Nihlén (mp) är överens om att regeringens begäran om bemyndigande att sälja flera hundra apotek utan att först lyssna till vad sakkunniga säger är en orimlig hantering.

Bakgrunden till kritiken är att regeringen inte väntar in de remissvar gällande Socialutskottets betänkande i ärendet som just nu är ute på remiss. - Man begär mandat att få börja utförsäljning av flera hundra Apotek utan att att ta hänsyn till vad expertis och andra berörda säger i frågan, sa Ylva Johansson vid de tre partiernas gemensamma presskonferens idag. -Vi är oroliga, bl a pga riksrevisionens rapport om försäljning av statliga bolag där det framgår att regeringen i tidigare utförsäljningar inte följt grundlagens beredningskrav och inhämtat synpunkter från expertkunskap.

Regeringen vill påbörja försäljningen av flera hundra Apotek den 1 januari 2009. 18 företrädare som yttrade sig under den offentliga hearing Socialutskottet ordnade förra veckan var oroliga över tidsaspekten.

Beslut i riksdagen väntas den 8 maj.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut