På vilken planet bor Fredrik Reinfeldt?

Replikskifte i partiledardebatten:

FREDRIK REINFELDT (m):
Herr talman! Vad var oppositionsledarens uppfattning där egentligen? Var det att regeringen gjorde för mycket eller för lite? Dels ska det göras nya stora paket, dels uttrycks bekymmer för budgetunderskottet. Hur får Mona Sahlin dessa saker att hänga ihop? Det är därför vi är oroliga för den flod av paket närmast på daglig basis som levereras från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Presentera en tabell, låt oss få se vad utgifterna blir. I en debattartikel i Dagens Nyheter i dag noteras att en sådan siffra inte fanns med. Det är så man späder på budgetunderskottet, Mona Sahlin. 

Vi har gett besked om att vi ska försvara de offentliga finanserna därför att vi tror att det långsiktigt är viktigt. Kortvariga underskott, som ju i mycket bygger på att krisen är djup, kan man försvara om man ser att det snabbt går tillbaka i överskott. Men varaktiga stora underskott som skjuts på med ofinansierade utgiftsreformer är morgondagens besked om att knacka på dörren för skattehöjningar och nedskärningar i kärnan av den svenska välfärden. Det är socialdemokratins besked, det är inte regeringens. 

Vi har gjort 40-miljarderssatsningar, som vi har kunnat bygga på överskott och på att vi faktiskt varit aktsamma om de offentliga finanserna i ett tidigare läge, just inriktat investeringar i det som gör Sverige starkt och är till stöd för människor för omställning. Det byggs nu ut omfattande möjligheter till omställning hos Arbetsförmedlingen för arbetspraktik med coacher, till stöd också för att finnas bredvid det som görs via trygghetsförsäkringar som finns i kollektivavtalen. Vi riktar in oss på att påpeka företagens ansvar. Vi investerar i mycket av det som är klokt för framtiden – forskning, infrastruktur – och ser till att det är mer lönsamt att arbeta.  

Jag tror att i alla delar har vi visat och fortsätter att visa att vi är redo att ta ansvar, men vi gör det måna om att se till att de offentliga finanserna inte raseras. Där kommer konflikten att stå, tror jag, i svensk politik inför 2010. 

(Applåder) 

MONA SAHLIN (s) replik:
Herr talman! Ibland undrar jag vilken planet som Fredrik Reinfeldt bor på, om han själv tror på att de insatser som regeringen har gjort och som lades fram i budgeten, för övrigt för ett halvt år sedan och innan de oerhört stora varslen och den växande arbetslösheten kom, ens skulle vara i närheten av att vara tillräckliga. Jag undrar om Fredrik Reinfeldt själv tror på att det bästa sättet att försvara starka statsfinanser är att bränna på med ofinansierade skattesänkningar för dem av oss som redan innan hade det allra bäst. Är det bästa sättet att försvara en stark ekonomi att stå passiv när arbetslösheten växer så att landstingens och kommunernas ekonomi därmed blir ännu sämre och att socialbidragskostnaderna ökar? 

Regeringen har mage att stå här och säga att den stora striden kommer att stå om Sveriges ekonomi. Den tänker jag ta, och den tar jag på samma sätt som kloka, offensiva och radikala regeringar på många håll i Europa gör genom att satsa på det som handlar om att klara jobben för framtiden. Regeringens passivitet är oerhört allvarlig, och det kommer vi att debattera. 

(Applåder)

 
FREDRIK REINFELDT (m):
Herr talman! Jag bor på planeten jorden, och min uppfattning är att vi ska vara noggranna med att påpeka att det här är en global kris. Jag tror att Mona Sahlin gör det väl enkelt för sig om hon försöker antyda att det finns inhemska lösningar som gör att det går att rätta till detta. Du skapar förväntningar hos människor om att det lätt går att göra. Det är en global kris, en finanskris, som vi ser i alla länder och där vi försöker agera koordinerat. Det tror jag är det kloka sättet att stå upp och vara för stöd för människor inför omställning, möta den här krisen och se till att vi är starka i andra änden. 

Men jag tänker inte framställa det som att det finns några mirakelkurer eller några snabba förslag som gör att vi rättar till sysselsättningskrisen, och jag vill påpeka att det gör Mona Sahlins förslag inte heller. Det är ytterst marginellt hur de påverkar sysselsättning, men det är tydligt att de har en annan profil än regeringens, nämligen att de underminerar statsfinanserna. Det kommer nya förslag hela tiden där ni inte ens längre anger vad de kostar och hur de påverkar de offentliga finanserna. Det är det som är skillnaden. 

(Applåder) 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut