Sverige halkar efter

Thomas Östros- I en tid när Sverige är på väg mot massarbetslöshet presenterar regeringen en budget som är kliniskt ren från investeringar i jobb. Det enda som regeringen gör är att gömma undan 220 000 människor i passiva ”garantier”. Men där får endast några enstaka procent någon form av utbildning.

- Jobbkrisen har också blivit en välfärdskris. Kommuner och landsting har fått en dramatisk försämring av deras ekonomi i år. Jämfört med regeringens soliga prognoser i höstas försämras kommunsektorns skatteinkomster med över 15 miljarder kronor och ändå får inte kommunerna en krona extra i år. Varselvågen i välfärden kommer att fortsätta

- Vi socialdemokrater har presenterat ett konkret krisprogram med fler än 100 000 jobb och utbildningsplatser. Vi sätter fler jobb framför stora skattesänkningar.

 


Sverige utvecklas just nu sämre än EU-snittet. Arbetslösheten ökar fortare, framförallt för unga människor. Vi klarar helt enkelt av den internationella lågkonjunkturen sämre än andra.

Enligt regeringens ekonomiska vårproposition kommer

  • arbetslösheten att stiga till 11,7 procent 2011. Det innebär lika höga nivåer som under 1990-talets krisår.
  • unga (15-24 år) och de med endast förgymnasial utbildning att drabbas hårdare av arbetslösheten än andra.
  • utanförskapet1 att växa med nästan 200 000 personer mellan 2008 och 2010.
  • socialbidragen öka med mer än 50 procent mellan 2007 och 2012. Det motsvarar 5 miljarder kronor i ökade kostnader för kommunerna 2012 jämfört med 2007.
  • tillväxten att falla kraftigt i år, med -4,2 procent.

Arbetslösheten stiger nu snabbare i Sverige än i omvärlden. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är den nästhögsta i EU. BNP faller mer än i många andra länder.

Orsaken till att Sverige halkar efter är inte att svensk export sjunker, vilket regeringen vill göra sken av. Tvärtom, svensk export har utvecklats bättre än EU-genomsnittet under de gånga åren. Problemet är istället att den inhemska konsumtionen kollapsar. En förklaring till det är att svenska folkets framtidstro har urholkats av försämringarna i välfärden som nu görs i Sverige.

Just nu sparar svenska folket faktiskt mer än under nittiotalskrisen. När regeringsföreträdare säger att krisen bara kommer utifrån har de alltså inte rätt. För visst påverkas vi av den globala lågkonjunkturen. Men orsaken till att Sverige klarar sig sämre än många andra länder beror i hög grad på politiska beslut som fattats av Anders Borg och Fredrik Reinfeldt.

Vi socialdemokrater har presenterat ett konkret krisprogram med fler än 100 000 jobb och utbildningsplatser.

Vi sätter fler jobb framför stora skattesänkningar.


 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut