Regeringen är paralyserad

Jobbkrisen har slagit mycket hårdare i Sverige än i övriga Europa, visar nya siffror. Från maj förra året har arbetslösheten ökat nästan dubbelt så mycket här som i EU. Bland unga är utvecklingen ännu värre. Nu krävs kraftfulla åtgärder och ett riktigt krisprogram för att förhindra att situationen blir ännu värre, skriver Thomas Östros, ekonomisk-politisk talesperson.

 

Socialdemokratisk politik handlar om att skapa frihet för människor att forma sina egna liv. Därför är vårt mål arbete åt alla – full sysselsättning. Var och en av oss som bor i Sverige ska ha möjlighet att utveckla vårt kunnande. Och vi ska ta vår del av ansvaret för vår egen och Sveriges utveckling.  

En stark arbetslinje – med en vass politik för entreprenörskap, goda möjligheter att komma vidare för dem som förlorar jobbet och en väl fungerande arbetslöshetsförsäkring - är livsnerven i den nordiska, socialdemokratiska välfärdsmodellen. Den modell som skapar hög sysselsättning, låg arbetslöshet och motverkar fattigdom. I vårt välfärdssamhälle delar vi utvecklingens risker och kan därför välkomna de möjligheter som frihandel och teknisk utveckling öppnar. 

Vi vill bygga ett starkt välfärdssamhälle i Sverige. Det skapar frihet för människor och lägger en grund för Sveriges framtida utveckling. Nu är jobbkrisen här. Sysselsättningen sjunker och arbetslösheten stiger. Det gör att de offentliga finanserna urholkas. Fler jobb är nyckeln till en sund ekonomi. Jobbkrisen kommer utifrån. Men våra egna politiska handlingar påverkar krisens djup och varaktighet.

Därför har vi presenterat ett krisprogram för Sverige: Vi vill investera Sverige ur jobbkrisen. Vi vill investera i entreprenörskap – med sänkt arbetsgivaravgift för de små företagen. Vi vill investera i en starkare utbildningslinje – med 50 000 fler utbildningsplatser än regeringen.

För att dämpa varselvågen och stärka näringslivets konkurrenskraft vill vi investera i ett brett spetskompetenslyft. Den som förlorar jobbet ska ha goda möjligheter till att utveckla sin kompetens och stärka sin konkurrenskraft

Vi vill investera i välfärden – med fem miljarder kronor till välfärden redan i år – för att förhindra uppsägningar av lärare och sjuksköterskor. Nästa år kommer ännu större insatser att behövas. Vi får inte låta jobbkrisen leda till en välfärdskris.

Mot vårt krisprogram står regeringens handlingsförlamning. Den moderatstyrda regeringens kraft förspilldes på att montera ned välfärdssamhället i Sverige: En halv miljon människor trängdes ut ur a-kassan. Möjligheterna till yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning skars ned med tre fjärdedelar. Arbetspraktiken avskaffades nästan helt. Framtidstron gick förlorad. Och grunden för Sveriges framtida utveckling – vårt välfärdssamhälle – försattes i förfall.

Regeringen är paralyserad inför jobbkrisen. Bankgarantin är ännu inte på plats – trots att man pratat om den i snart ett halvår. De som varslas ska erbjudas coachning – trots att det inte finns erbjudanden om jobb att coachas till. Regeringens arbetsmarknadspolitiska flaggskepp – Jobb och Utvecklingsgarantin – slår fast att de som redan varit arbetslösa ett år måste vänta i ytterligare ett halvår innan de kan komma i fråga för den utbildning de behöver. Och blott var trettionde får faktiskt den möjligheten. Passiv förvaring har ersatt aktiva insatser.

Nu ser vi resultatet av regeringens missgrepp: Nya data visar att jobbkrisen har blivit väsentligt djupare i Sverige än i övriga Europa. För ett år sedan var arbetslösheten i Sverige, enligt Eurostats säsongsjusterade data, nästan en procentenhet lägre än i EU. Nu närmar vi oss Europas sämre situation. Idag är skillnaden mindre än en halv procentenhet.

I den akuta jobbkrisen – från maj förra året – har arbetslösheten ökat nästan dubbelt så mycket i Sverige som i EU.

Misslyckandet står ännu tydligare när vi betraktar ungdomarnas situation. I dag är var fjärde ung människa i arbetskraften arbetslös i Sverige – medan endast var sjätte i EU. Under den akuta jobbkrisen har arbetslösheten ökat med mer än sex procentenheter bland Sveriges unga – men endast med två och en halv procentenheter i EU.

De senaste prognoserna från Konjunkturinstitutet och finansdepartementet visar att regeringens handfallenhet står svenska folket dyrt. Konjunkturinstitutet framhåller att 50.000 jobb går förlorade om regeringen inte agerar för att möta jobbkrisen. Vi vet sedan nittiotalskrisen att det tar många år innan de som slås ut från arbetsmarknaden kommer tillbaka – om de överhuvudtaget gör det. Regeringens politik är ett slöseri som hotar vår ekonomi långsiktigt.

Regeringen lånar till skattesänkningar – och äventyrar ekonomi och välfärd. Därför går Sverige sämre än övriga Europa. Vi sätter fler jobb framför stora skattesänkningar. Fler jobb är nyckeln till en sund ekonomi.

Thomas Östros
ekonomisk politisk talesperson (S)

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut