Regeringen sviker småföretagarna!


I dagarna samlas företagare och politiker från hela landet till Företagsdagarna i Örebro. Samtidigt pekar det mesta på att det går bra för Sverige. Antalet jobb ökade kraftigt förra året och högkonjunkturen tycks fortsätta även i år. Enligt flera bedömare kommer 170 000 nya jobb att skapas under 2006 och 2007. Det är mycket glädjande, men svensk konkurrenskraft och därmed även den positiva jobbutvecklingen riskeras nu av regeringens politik.


En färsk rapport från Riksdagens utredningstjänst, RUT, visar dessutom att det är småföretagen som drabbas hårdast. Det rimmar illa med det borgerliga valbudskapet.

Den borgerliga regeringen valdes bland annat på löftet om att det skulle bli billigare att anställa. Landets småföretagare förväntade sig därför en rejäl sänkning av arbetsgivaravgiften vid årsskiftet. Men istället blev det en kraftig höjning för de minsta företagarna samtidigt som den utlovade arbetsgivaravgiftssänkningen för vissa tjänsteföretag sköts på en osäker framtid. Det är ett stort svek mot landets småföretagare. För den som har 2-3 anställda handlar det om en arbetsgivaravgiftshöjning på 37 000 kr om året. Till och med när hänsyn tas till regeringens skattelättnader för fåmansföretagen förlorar småföretagarna, enligt RUT:s beräkningar, omkring 25 000 kr årligen på regeringens politik.

För att få en rättvisande bild av regeringens näringspolitik måste hänsyn också tas till att anslagen till export- och investeringsfrämjande i det närmaste halveras. Därmed måste Exportrådet och Invest in Sweden Agency kraftigt skära ned i sin verksamhet, säga upp personal och minska sin närvaro utomlands och i Sverige. Utbyggnaden av de viktiga regionala exportrådgivarna, som med sin närvaro ute i länen nått tusentals småföretagare med kostnadsfri exportrådgivning, hotas och succéutbildningen av exportsäljare, där unga akademiker fått spetsutbildning i exportsäljande för att sedan få provanställning på ett företag, har inte längre någon finansiering. 

Socialdemokraterna föreslår istället fortsatta satsningar. Vårt mål är att alla företag ska ha tillgång till rådgivning för affärer på internationella marknader. Därför vill vi bygga ut den regionala exportrådgivningen och utveckla exportfinansieringssystemet. Särskilt viktigt är att underlätta för de små och medelstora företagen. Tillsammans med näringslivet vill vi genomföra insatser för att stärka tjänste- och miljöteknikexporten samt främja svenska företags ställning på viktiga växande marknader, till exempelvis Kina, Indien och Östersjöområdet.

Från och med årsskiftet avslutade regeringen satsningen på forskning och utveckling i små och medelstora företag, Forska&Väx. För att kunna driva programmet vidare på sparlåga kräver regeringen att pengar tas från annan viktig företagsnära forskning. Till exempel inom bio- och miljötekniksektorerna. Detta är mycket olyckligt. Minskade satsningar på forskning och utveckling försvagar allvarligt Sveriges konkurrenskraft. Vi socialdemokrater vill under mandatperioden istället tillföra den företagsnära forsningen ytterligare resurser och vi har presenterat en offensiv satsning på 2 miljarder kronor till forsknings- och investeringsprogram för att bryta Sveriges oljeberoende.

Vi vill dessutom förbättra tillgången på riskkapital med den långsiktiga ambitionen att frigöra en miljard kronor i en offensiv riskkapitalsatsning. Syftet med satsningen är att främja tillgången på riskkapital i de första faserna av ett företags utveckling, bland annat vill vi stödja kommersialisering och forskningsresultat från universitet och högskolor. Ett nytt småföretagarlån med förenklad ansökningsprocess och sänkta medfinansieringskrav bör också införas.

Tyvärr har regeringen under sin första tid vid makten fattat en rad beslut som allvarligt riskerar svensk konkurrenskraft. Det är nu upp till regeringen att visa att högre arbetsgivaravgifter för småföretagen, en sämre marknadsföring av Sverige, en minskad svensk närvaro på viktiga exportmarknader och kraftiga nedskärningar i de små och medelstora företagens forskning och utveckling är den politik som leder till fler företag och nya jobb.

Thomas Östros
vice ordförande, Näringsutskottet

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut