Regeringens förslag hotar sjukskrivnas anställningstrygghet

 

Regeringen vill att sjukskrivna ska prövas mot arbetsmarknaden efter sex månader, den som inte är beredd att byta arbete efter sex månader ska förlora sin sjukpenning. Tomas Eneroth (s), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet ser stora faror med förslaget.

- Vad det egentligen handlar om är att tvinga sjuka att söka jobb över hela arbetsmarknaden. Gör Försäkringskassan bedömningen att man skulle kunna klara av att vara spärrvakt, så mister man rätten till sjukpenning. Anställningsskyddet urholkas för människor som drabbas av sjukdom, konstaterar Tomas Eneroth.

- Regeringen har tagit bort arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredning och skär nu ner Försäkringskassans rehabiliteringsanslag med 1,5 miljarder. Regeringen lägger över allt ansvar för rehabilitering på den sjukskrivne själv, när man är som mest utsatt. Var finns medkänslan och förståelsen hos regeringen?, frågar Tomas Eneroth.

- Regeringen har ännu inte presenterat några förslag som reellt ökar stödet för sjukskrivna att återkomma i arbete, utan enbart besparingar på sjukskrivna. Efter ett år med regeringens åtstramningspolitik har 1.600 fler personer förtidspensionerats. Regeringen lyckas inte få fler sjukskrivna i arbete – bara fler som hänvisas till kommunernas socialkontor, konstaterar Tomas Eneroth.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut