(S) kräver genomlysning och Integritetsombudsman

- Dags för helhetsgrepp på integriteten på Internet!

Socialdemokraterna i Europaparlamentet arbetar nu hårt på att forma ett bra Telekompaket som innebär att vi skärper konkurrensen och stärker konsumenternas rättigheter. Samtidigt måste vi bevara Internets karaktär av samhällelig och demokratisk infrastruktur, och stärka skyddet för nätanvändarnas integritet.

Av den anledningen har vi röstat för den kompromiss som parlamentet och rådet har förhandlat fram, utom på de punkter där det finns ändringsförslag som skärper just kraven på nätneutralitet och integritetsskydd. Vi röstar till exempel för de skarpare ändringsförslag som motsvarar de ursprungliga ändringsförslagen 138 och 166.

Detta innebär att eventuella restriktioner från medlemsstaterna vad gäller användarnas ställning på Internet inte får åsidosätta grundläggande medborgerliga rättigheter, och bara får ske efter en rättslig och rättssäker procedur.

Problemet är att vi nu börjar få så många regler på olika områden - om säkerhet och terroristskydd, upphovsrätt, piratkopiering, varumärkesintrång, fildelning, brottslighet på nätet med mera - som berör grundläggande rättssäkerhets- och integritetsfrågor att det är nödvändigt att ta ett samlat grepp på denna materia, både i Sverige och i EU. Ett exempel är det urspungliga Ipred-direktivet i EU som tog sikte framförallt på piratkopiering av varor som medicin, märkeskläder och CD-skivor, men sen har fått stor betydelse för frågan om upphovsrätt och fildelning.

Vi har haft en uppslitande debatt om FRAs övervakning och Ipred, där den borgerliga majoriteten har genomdrivit en mer långtgående lagstiftning än andra EU-länder, med större konsekvenser för integriteten. Internationellt pågår nu förhandlingarna om ACTA-avtalet mot piratkopiering, där vi är starkt kritiska mot bristen på demokratisk insyn i förhandlingarna. Det finns också oroande uppgifter kring projektet Q6-17 som diskuteras i FN.  Kommunikationsminister Åsa Torstensson (C) agerar nu aktivt emot de förslag om integritetsskydd som vi kämpar för i Telekompaketet.

De socialdemokratiska kandidaterna i valet till EU-parlamentet menar att detta inte håller längre. Nu måste vi analysera den samlade effekten av alla dessa regler, både i Sverige och EU. Därför föreslår vi nu en bred genomlysning, bland annat tillsättande av en Integritetsombudsman i Sverige med syfte att bevaka denna lagstiftning, inte minst hur det svenska regelverket förhåller sig till EUs. Det behövs ett skyddande öga som kan slå larm när en situation uppstått som kräver ytterligare skydd för den enskildes privatliv. Vi vill också att Sverige tar initiativ till en genomlysning och en samlad Integritetsombudsman i EU.

Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
Åsa Westlund
Göran Färm
Anna Hedh

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut