S kräver åtgärdspaket för att möta varslen

De nya varslen på Volvo personvagnar oroar socialdemokraterna. Partiets näringspolitiske talesman Tomas Eneroth och arbetsmarknadspolitiske talesperson Berit Högman kräver nu att regeringen agerar mer kraftfullt för att möta varslen inom fordonsindustrin.

- De nya varslen på Volvo bekräftar den kris som fordonsindustrin nu befinner sig i. Vi har varnat för denna utvecklingen och pekat på hur viktigt det är att möta krisen med såväl arbetsmarknads- som näringspolitiska insatser. Vi befinner oss nu i ett avgörande skede, där framtiden för svensk fordonsindustri kan avgöras. Regeringens likgiltighet inför denna jobbkris är förfärande, säger Tomas Eneroth.

- Långsiktigt är nerdragningarna på Volvos forsknings- och utvecklingsverksamhet det mest allvarliga. För att säkra fortsatt viktig fordonsforskning, bör regeringen överväga att tidigarelägga och öka den statliga fordonsforskningssatsningen. Utvecklingsarbetet under kommande år kan komma att bli avgörande för fordonsindustrins framtida utveckling i Sverige, säger Tomas Eneroth.

- Jag känner starkt med alla de familjer som drabbas av detta hårda besked. Regeringen har tidigare sagt att det inte blir några mer pengar för att lösa jobbkrisen i Västsverige. Nu måste man ompröva det. Vi har tre krav: För det första måste regeringen sätta sig med oss i oppositionen och ta fram ett kraftfullt åtgärdspaket för att möta jobbkrisen. För det andra får ingen lämnas i sticket. Möjligheterna till stöd och utbildning som leder till nytt jobb för alla de som drabbas av varslen måste återuppbyggas efter regeringens nedskärningar. Och för det tredje måste ambitionsnivån på de strategiska framtidsinvesteringarna i forskning, infrastruktur, energi och exportstöd höjas. Svensk industri ska även fortsättningsvis vara en motor i att skapa jobb och ekonomisk tillväxt, säger Berit Högman.

Socialdemokraterna föreslår själva ett kraftfullt åtgärdspaket för att lösa krisen inom industrin:

* 500 miljoner kronor extra till Arbetsförmedlingen och Vinnova redan under detta år för att hantera jobbkrisen inom industrin.

* En miljard kronor extra till Arbetsförmedlingen och Vinnova under 2009.

* 9 000 fler platser inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen, så att industrin får tillgång till rätt kompetens.

* 2 500 nya platser inom den kvalificerade yrkesutbildningen.

* 4 700 platser inom vuxenutbildningen.

* 500 miljoner kronor till fordonsforskningsprogram för att bidra till fortsatt svenskt fordonstekniskt spetskunnande inom miljö och säkerhet.

* Stärkt exportstöd med 60 miljoner kronor till småföretagen och industriunderleverantörerna.

* Förstärka branschprogrammen med nya och fördjupade åtgärder, bland annat genom en satsning på den tillämpade forskningen.

* Kraftigt ökat stöd, praktik och utbildning som leder till jobb. Det är inte att "låsa in", som den borgerliga regeringen hävdar. Det är att öppna dörrar och bygga broar tillbaka till arbete för de som regeringen låser ute.

* En bred och blocköverskridande överenskommelse om långsiktigt hållbar energitillförsel, så att framför allt industrin får konkurrenskraftiga villkor.

* Fyra miljarder kronor mer i investeringar i infrastruktur än vad regeringen har aviserat.

För mer information

Daniel Färm

Pressekreterare

070-6501209

daniel.farm@riksdagen.se

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut