S kräver krafttag för hållbart fiske i Sverige och EU

 


Efter två goda år, finns det nu en historisk chans att säkerställa torskbeståndets tillväxt i Östersjön. Men då måste regeringen i större utsträckning utgå från forskarnas rekommendationer. Det är huvudpunkten i de krav som socialdemokraternas fiskepolitiske talesman, riksdagsledamoten Jan-Olof Larsson, samt Anders Ygeman, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet nu ställer.

Larsson och Ygeman presenterade på tisdagen en rapport från Riksdagens utredningstjänst, som visar att EUs ministerråd har beslutat om kvoter för torskfisket, som vida överstiger de rekommendationer som Internationella havsforskningsrådet (ICES) har gett.

Nu kräver socialdemokraterna därför att:

  • regeringen driver på för att EUs beslut fullt ut ska följa ICES rekommendationer;
  • minimimåttet på torsk ökar från 30 cm till 45 cm i alla EU-vatten;
  • märkningen blir bättre, så att kunden lätt kan få information om var och av vem fisken har fångats;
  • fiskedumping stoppas, så att vi inte slänger döda fiskar tillbaka i sjön;
  • EU inte subventionerar fiske i vatten utanför EU;
  • nyttjanderätt inom alla fiskesegment införs; samt
  • det fria handredskapsfisket värnas.

- Om vi inte agerar nu, finns det risk för att torskbeståndets tillväxt – och därmed hela torskfisket i Östersjön – hotas. Men om vi vidtar ett antal kloka åtgärder, kan vi säkra torskens fortlevnad i våra vatten, samtidigt som fiskerinäringen får långsiktigt hållbara förutsättningar, säger Jan-Olof Larsson (s).

- Jordbruksministern Eskil Erlandsson har agerat alldeles för undfallande vid ministerrådsmötena i Bryssel. Han måste stå upp för våra svenska ståndpunkter, som syftar till att garantera både fiskets och fiskarnas fortlevnad i Östersjön och utanför Västkusten, säger Anders Ygeman (s).

I höst presenterar socialdemokraterna ett heltäckande fiskepolitiskt program.

För mer information:
Daniel Färm
pressekreterare
070-650 12 09

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut