Tillsammans för jobb och hållbar utveckling

Vi, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, står nu gemensamt bakom ett paket med friska pengar till Västsverige för att möta varslen inom industrin.

Sverige går in i en allvarlig lågkonjunktur. Regeringen tar inte hotet på allvar. Regeringens budget bygger på ekonomiska prognoser som, enligt de flesta ekonomiska bedömare, är överspelade. Regeringens egen myndighet Konjunkturinstitutet tror på nolltillväxt nästa år. Arbetslösheten kommer enligt många bedömare att öka väsentligt mer än vad regeringen förutspådde.

Under september varslades 8 000 personer om uppsägning, att jämföra med 3 000 i september förra året. Uppgången omfattar alla större branscher. Bland annat har industrivarslen fyrdubblats på ett år, och varselvolymerna inom byggnadsverksamheten och varuhandeln har tredubblats. Och bara under de tre första veckorna i oktober har, enbart i Västra Götaland, redan ytterligare över 4 400 varslats.

Regeringen måste vidta ytterligare aktiva insatser, i synnerhet i Västsverige för att mildra effekterna av lågkonjunkturen. Men regeringen säger nej. Regeringen nöjer sig med de förslag som presenterades i budgeten. Den budget som togs fram i ett läge när varken djupet eller allvaret i nedgången i ekonomin och sysselsättningen förutsågs. Men regeringen menar fortfarande att det inte behövs nya resurser - trots den oväntat allvarliga jobbkrisen.

Vi, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, står nu gemensamt bakom ett paket med friska pengar till Västsverige för att möta varslen inom industrin.

Vi vill investera i praktik och utbildning som leder till jobb för att öppna möjligheter för dem som drabbas av varslen och den försvagade arbetsmarknaden. Vi vill investera i forsknings- och utvecklingsinsatser i fordonsindustrin som skaparbättre möjligheter för industrin att utvecklas och samhället att ställa om i en mer klimatvänlig riktning. Vi vill genomföra en bred investering i utvecklingen av biogasens ställning som bränsle i Sverige. Vi vill skapa möjligheter för en förnyelse av den svenska bilparken. Och vi vill bygga en väl fungerande arbetslöshetsförsäkring som lägger grunden för fortsatt förändring av vårt land. 

Vår politik öppnar nya dörrar och bygger vägar vidare till arbete. Det vinner alla på.

Det gemensamma programmet innehåller bland annat följande:

- Broar mot nya jobb

- Långsiktig satsning på framtidens fordonsindustri i Sverige

- Investera i biogas

- Förnyelse av den svenska bilparken

- En väl fungerande arbetslöshetsersättning

 

Klicka på den röda knappen till höger för att läsa hela programmet.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut