S och Mp beklagar Björklunds avvisande

Idag träffade oppositionen skolminister Jan Björklund för samtal om betygen och skolans framtid. Björklunds besked var ännu en gång att han avvisar en bred överenskommelse som kan ge arbetsro i skolan.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har försökt få till stånd en kompromiss och åstadkomma en blocköverskridande uppgörelse med regeringen. För att sådana överenskommelser ska kunna bli av krävs det av samtliga parter att det finns en vilja till kompromisser, något som lärarnas två fackförbund vädjat om.

Tyvärr har Jan Björklund och regeringen varit helt ointresserad av kompromisser. Med den inställningen blir det mycket svårt att uppnå positiva resultat.

 - För att få arbetsro i skolan kan vi acceptera en ny betygsskala från A till F. Det måste dock finnas nationellt uppsatta kriterier för varje steg så att lärare, föräldrar och elever vet vad som gäller. Detta förbättrar också jämförbarheten mellan skolor och stärker elevernas rättssäkerhet. Men vi kommer att riva upp beslut som innebär betyg eller betygsliknande omdömen före årskurs sex. Det är vår gemensamma uppfattning att från första klass är skriftliga omdömen som inte är betygsliknande rätt väg att gå för att nå framgång. Dessutom är det viktigt att alla elever ges likvärdiga chanser att nå målen. Detta kräver en styrning av resurser och insatser dit där behoven är störst säger Marie Granlund (s) och Mats Pertoft (mp) i en kommentar efter dagens möte.

 Elever, lärare och föräldrar har rätt att veta och förstå vad som gäller i skolan, och alla som arbetar i skolan har rätt till arbetsro. Socialdemokraterna och miljöpartiet kommer därför att bjuda in alla riksdagens partier och lärarnas fackliga organisationer att ta fram en gemensam plan för framtidens skola. För att fortsätta försöken att åstadkomma en bred uppgörelse över blockgränsen går nu socialdemokraterna och miljöpartiet vidare för att utveckla en politik för skolans framtid som kan genomföras efter nästa val.

 - Vi är övertygade om att det går att skapa goda breda förutsättningar för den svenska skolan om bara den politiska viljan finns, avslutar Marie Granlund (s) och Mats Pertoft (mp).

För mer information:
Marie Granlund (s)
vice ordförande utbildningsutskottet
070-530 42 44

Frida Carlsson
pressekreterare
070-273 15 55

 

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut