Så vill vi förbättra för pensionärerna

Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att förbättra för pensionärerna och dessa förbättringar är en socialdemokratisk regering beredd att genomföra. För närvarande är den orättvisa beskattningen av landets pensionärer den mest angelägna reformen. Vi har, som ett första steg, föreslagit att ett särskilt pensionsavdrag på 2 700 kronor om året ska införas.

Det bör sedan utökas i takt med att utrymme kan skapas i statsbudgeten. Många pensionärer som är berättigade till bostadstillägg för pensionärer (BTP) väljer ändå att inte ansöka om det. Därför är det viktigt att Försäkringskassan fortsätter och förstärker sina informationsinsatser så att fler pensionärer kan få den BTP som de faktiskt har rätt till.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut