Sabba inte sjukförsäkringen!

I dag klockan 17.30 anordnar Socialdemokraterna tillsammans med LO, Miljöpartiet och Vänsterpartiet en manifestation mot regeringens förslag till försämringar i sjukförsäkringen.

Plats: Mynttorget i Stockholm

Bakgrund: Den 4 juni debatterar och beslutar riksdagen om försämringar i sjukförsäkringen. Förslaget kallas "rehabiliteringskedja", men innehåller inga förslag om rehabilitering eller ökade möjligheter för den som drabbats av ohälsa eller funktionshinder att komma tillbaka till arbete.

Ökad risk för indragen sjukpenning, snäva tidsgränser och sänkta ersättnings-nivåer i kombination med en fortsatt svår situation på arbetsmarknaden kommer att öka behovet av socialbidrag. Förslaget kan bäst beskrivas som en utsorteringskedja, en modell för att göra långtidssjuka arbetslösa. Försämringar drabbar alla löntagare, både sjuka och friska samt skadar tilliten till välfärdssamhället.  

Medverkar på Mynttorget gör bland annat Wanja Lundby-Wedin, LO och Veronica Palm, Socialdemokraterna. 

För mer information: 

Elisabeth Brandt Ygeman,
LO-distriktet Sthlms län, tel 070-397 04 84

Gunilla Björnberg,
informationsansvarig, tel 070-745 37 36.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut