Sahlin: - Reinfeldt är anmärkningsvärt passiv!

Under tisdagen besvarade Sven-Otto Littorin den interpellation som Mona Sahlin ställt till statsminister Fredrik Reinfeldt om det domslut som EU-domstolen nyligen avkunnande i det tyska så kallade Rüffertmålet. Samtidigt demonstrerade många byggnadsarbetare runt om och i riksdagshuset.

Vid sidan av Vikingline- och Vaxholmsmålen är Rüffert det tredje målet på temat fri rörlighet på arbetsmarknaden som EG-domstolen behandlat på kort tid. Gemensamt för dem är att utländska tjänsteföretag försökt att använda sig av EG-rättens bestämmelser om fri rörlighet för att konkurrera med lägre lönekostnader på den inre marknaden. Fördragets bestämmelser om fri rörlighet har använts som ett instrument för att komma förbi nationella bestämmelser och fackliga kollektivavtal.

- Reinfeldt visar med sin passivitet att han inte tar oron på allvar. Jag kräver att han på nästa toppmöte i EU aktivt driver frågan, säger Mona Sahlin.

I dagens Göteborgsposten skriver Mona Sahlin, Wanja Lundby-Wedin, Sture Nordh och Sven-Erik Österberg att "för oss är det omöjligt att acceptera en utveckling inom EU där löntagare ställs mot löntagare i en accelererande negativ lönespiral. Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin måste nu visa att han vill lösa frågan så att den svenska modellen värnas".

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut