Satsningar på välfärden är viktigare än stora skattesänkningar


- Den högerledda regeringens förhoppning om att det nu införda förvärvsavdraget ska lyfta dess sviktande opinionssiffror kan mycket väl komma på skam. Stora grupper låg- och medelinkomsttagare kommer att få se sina marginaler minska. Kostnaden för att äga en bil ökar. Avgiften till a-kassan stiger kraftigt. Avdragsrätten för fackavgiften slopas. Den fria entrén till statliga muséer för vuxna försvinner. Taket i sjukförsäkringen sänks. Ersättningen till arbetslösa försämras. Ålderspensionen för den som drabbats av en arbetsskada och tvingas gå i förtida pension försämras. Varken pensionärer, föräldralediga, sjukskrivna, förtidspensionärer eller
arbetslösa får en krona i inkomstskattesänkning.

- Resultatet av denna politik blir att de ekonomiska orättvisorna i Sverige kommer att växa. Spänningarna och motsättningarna kommer att öka. Inte därför att regeringen delar ut skattesänkningar, utan därför att de som har det sämst kommer att få betala dem.

- Vi socialdemokrater har aldrig varit motståndare till sänkta inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare. Under vår regeringsperiod kompenserade vi löntagarna för de egenavgifter som infördes för att sanera svensk ekonomi. Tillsammans med införandet av maxtaxan i barnomsorgen, höjda barnbidrag och kraftigt stigande reallöner gav det svenska löntagare
stora förbättringar. För oss är satsningar på skolan, vården och de sociala försäkringarna viktigare än stora skattesänkningar för de redan välbeställda. Här går skiljelinjen mellan socialdemokratin och den högerledda regeringen.

För mer information:

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare
Socialdemokraterna i riksdagen
070-591 00 12

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut